Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Poremećaji s korištenjem različitih tvari su česti među djecom, osobito adolescentima. Bez obzira na ekonomsku ili etničku pozadinu, najčešće korištene tvari su alkohol, duhan i marihuana. Rjeđe je korištenje drugih tvari, uključujući amfetamine i metamfetamin, inhalacijske tvari, halucinogene, kokain, anaboličke steroide, opijate i tzv. droge za silovanje te klupske droge (npr. MDMA, ketamin, gama– hidroksibutirat), a prevalencija svakog je s vremenom različitija.

Zabrinjava opisano povećanje nasumičnog miješanja droga za silovanje i klupskih droga na zabavama. Djeca i adolescenti rabe droge iz različitih razloga. Neki to čine zbog bijega od pritisaka (npr. pritisaka roditelja, društvenog pritiska) ili zbog izazivanja autoriteta. Drugi često navođeni razlozi su utjecaj vršnjaka i reklamiranje tvari poput alkohola u medijima. Moćni utjecaj predstavljaju stavovi roditelja i primjeri koje oni sami pružaju u korištenju alkohola, duhana, lijekova na recept i drugih tvari. Liječnici primarne zdravstvene skrbi bi trebali biti spremni da svojim adolescentnim pacijentima pruže odgovarajući probir, savjetovanje i kad je to potrebno, upućivanje u druge ustanove i na druge izvore.

 


Izvor: MSD Priručnik dijagnostike i terapije