Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Anabolički steroidi se rabe za povećanje tjelesne sposobnosti i mišićne mase. Kad se uzimaju dugo vremena, u velikim dozama i bez zdravstvenog nadzora, mogu izazvati nepravilno i nerazumno ponašanje te širok niz neželjenih tjelesnih učinaka.

Anabolički steroidi su testosteron i svi lijekovi koji su mu kemijski i farmakološki srodni, koji dovode do povećanja mišićne mase. Anabolički steroidi imaju androgene učinke (npr. promjene dlakavosti ili libida, agresivnost) i anaboličke učinke (npr. povećano iskorištavanje bjelančevina, promjene mišićne mase). Androgeni se učinci ne mogu razdvojiti od anaboličkih, no sintetizirani su neki anabolički steroidi s minimalnim androgenim učincima.

Testosteron se brzo razgrađuje u jetri; peroralno primijenjeni testosteron se inaktivira prebrzo da bi bio učinkovit, a testosteron za injekciju treba promijeniti (npr. esterifikacijom) kako bi se usporila apsorpcija ili odgodila razgradnja. Analozi promijenjeni 17–α–alkilacijom su često učinkoviti nakon peroralne primjene ali mogu imati više neželjenih učinaka. Također postoje pripravci za transdermalnu primjenu.

Neželjeni učinci u znatnoj mjeri ovise o dozi i lijeku. Uz fiziološke zamjenske doze (npr. metiltestosteron u dozi od 10 do 50 mg/dan ili njegovi ekvivalenti) neželjene su pojave rijetke. Atletičari mogu uzimati doze koje su 10 do 50 puta veće od navedenih. U visokim dozama neki su učinci jasni, dok su drugi dvojbeni. Nesigurnost postoji zbog toga što su u većini istraživanja bile uključene osobe koje možda nisu točno navele doze i koje također rabe lijekove s crnog tržišta, od kojih su mnogi krivotvoreni i sadrže (usprkos deklaraciji) različite doze i tvari.

Anabolički steroidi se klinički rabe za liječenje niske razine testosterona. Osim toga, budući da su anabolički steroidi antikatabolični i poboljšavaju iskorištavanje bjelančevina, oni se nekad primjenjuju u bolesnika s opeklinama, onih vezanih za krevet ili drugih oslabljenih bolesnika, kako bi se spriječilo propadanje mišića. Neki ih liječnici propisuju oboljelima od AIDS–a i onkološkim bolesnicima radi sprječavanja mršavljenja (tjelesnog propadanja). Međutim, za preporuku takvog liječenja postoji malo podataka i malo naputaka o tome kako nadoknada androgena može utjecati na osnovnu bolest. Testosteron ima reputaciju da poboljšava cijeljenje rana i ozljedu mišića, premda nema podataka koji bi podržali ove tvrdnje.

Anabolički steroidi se zlorabe za povećanje nemasne (čiste) mišićne mase i snage; ovi učinci su jači u kombinaciji s treningom izdržljivosti i odgovarajućom prehranom. Nema neposrednih dokaza da anabolički steroidi povećavaju izdržljivost ili brzinu, no dosta usmenih dokaza ukazuje na to da atletičari koji ih uzimaju mogu izdržati češće iscrpljujuće vježbanje. Mišićna hipertrofija je nedvojbena.

Procjene incidencije zloporabe anaboličkih steroida tijekom životnog vijeka iznose od 0,5 do 5% populacije, no subpopulacije se značajno razlikuju (npr. veća učestalost u body–buildera i sportaša koji se natječu). U SAD–u, prijavljena učestalost uzimanja iznosi 6 do 11% u studenata, uključujući i neočekivano veliki broj ne–sportaša, te oko 2,5% u studentica.

Sportaši mogu uzimati steroide izvjesno vrijeme, prekinuti, a potom opet započeti nekoliko puta godišnje (cikličko uzimanje). Smatra se kako povremeni prekid uzimanja lijeka omogućuje povratak na normalu endogene razine testosterona, broja spermija i hipotalamično–hipofizno–gonadalne osovine. Usmeni dokazi ukazuju kako ciklička primjena može umanjiti štetne učinke i potrebu za povećanjem količine lijeka kako bi se postigao željeni učinak.

Sportaši često istodobno uzimaju više lijekova (što se naziva gomilanje) i mijenjaju načine primjene (na usta, IM ili transdermalno). Povećanjem doze tijekom ciklusa (piramidno uzimanje) može dovesti do doza koje su 5 do 100 puta veće od fiziološke. Svrha gomilanja i piramidnog uzimanja je povećanje vezanja za receptore i smanjenje neželjenih učinaka, no ovi povoljni učinci nisu dokazani.

Simptomi i znakovi

Najkarakterističniji znak je brzo povećanje mišićne mase. Brzina i izraženost povećanja su neposredno povezane s uzimanim dozama. Bolesnici koji uzimaju fiziološke doze će pokazivati polagano i često neupadljivo povećanje; oni koji uzimaju mega doze mogu povećati nemasnu tjelesnu (mišićnu) masu i nekoliko kg/mj. Dolazi i do povećanja razine energije i libida (u muškaraca), ali ih je teže otkriti.

Psihološke učinke (obično tek uz vrlo visoke doze) često opaža obitelj: jake i nepravilne promjene raspoloženja, nerazumno ponašanje, pojačanu agresivnost, razdražljivost, povećani libido i depresiju.

Česte pritužbe su pojačane akne i ginekomastija, kao i maskulinizirajući učinci u žena. Neki od tih učinaka (npr. alopecija, povećanje klitorisa, hirzutizam, produbljenje glasa) mogu biti ireverzibilni. Osim toga, obujam dojki se može smanjiti; sluznica rodnice može atrofirati; menstruacija se može promijeniti ili prestati; libido se može povećati ili, rjeđe, smanjiti a agresivnost i apetit se mogu pojačati.

Dijagnoza, prevencija i liječenje

Korisnike anaboličkih steroida obično se otkriva probirom mokraće. Metaboliti anabolika se mogu otkriti u mokraći i nakon 6 mj. (uz neke anaboličke steroide i dulje) od prestanka uzimanja.

Liječnici koji brinu o adolescentima i mladim odraslim osobama trebaju paziti na znakove zloporabe steroida i podučiti bolesnike o opasnostima. Podučavanje o anabolicima treba započeti na početku srednjeg školovanja.

 


Izvor: MSD Priručnik dijagnostike i terapije