Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Video materijali

Stres i načini suočavanja s istim – Klinika za psihijatriju Vrapče

Načini suočavanja sa stresom i osnovne potrebe – Klinika za psihijatriju Vrapče

Mindfulness – Klinika za psihijatriju Vrapče

Tehnike relaksacije – Klinika za psihijatriju Vrapče

Značenje i važnosti blagostanja i dobrobiti – Klinika za psihijatriju Vrapče

Treninzi za očuvanje mentalnog zdravlja – Klinika za psihijatriju Vrapče

Pogled u sebe - ciklus predavanja o psihijatrijskim stanjima #ODMASKIRAJSE

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba