Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Brošura – Emocionalna pismenost

Suicid se može spriječiti

Suicid se može spriječiti

Institucija: Centar za zdravlje mladih
Autor: Tea Brezinšćak, Nina Predrijevac, Ella Selak Bagarić
Broj stranica: 9
Godina izdavanja: 2022
Kratki opis: Povodom Svjetskog dana prevencije samoubojstava (10. rujna), čiji je cilj podizanje javne svijesti i poticanje razvoja praksi koje doprinose njegovoj prevenciji, Centar za zdravlje mladih objavio je kratku publikaciju.
Uzimajući u obzir zabrinjavajuće podatke i trendove porasta poteškoća mentalnog zdravlja, uključujući i suicidalna ponašanja te samoranjavanje, kao i statistiku bolničkog liječenja djece i mladih koja je u znatnom porastu, dijalog među stručnjacima te konkretne smjernice o ovoj teškoj, no izuzetno važnoj temi, od iznimne su važnosti.
Kratka brošura "Suicid se može spriječiti" može biti od pomoći stručnjacima, ali i svima ostalima koji rade s djecom i mladima.
Pročitajte kako biti podrška mladoj osobi u krizi - kako pravovremeno prepoznati njenu potrebu za pomoći, kako s njom razgovarati i kako je povezati s izvorom stručne pomoći. Povezanost s drugima, osjećaj da je nekom doista stalo i da je spreman biti tu za nas bude nadu. Budimo tu jedni za druge.

Brošura

Širenje socijalnih usluga u zajednici za pomoć osobama s demencijom

Nakladnik: Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Trg Stjepana Radića 1/II, 10000 Zagreb Za nakladnika dr. sc. Mirela Šentija Knežević, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i voditeljica projekta Svi za pamćenje (SPAM) Uredili Tomislav Huić, mag. art., izvršni dopredsjednik Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest i dr. sc. Mirela Šentija Knežević, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i voditeljica projekta Svi za pamćenje (SPAM)
Broj stranica: 48
Godina izdavanja: Svibanj 2022
Kratki opis: Projekt Svi za pamćenje (SPAM) osmišljen je kako bi se u sustav zdravstvene skrbi integrirale socijalne usluge. Inicijatori projekta, odnosno šest partnerskih ustanova, shvatili su da se samo sveobuhvatnim i integriranim pristupom osobama s demencijom i njihovim obiteljima mogu postići željeni rezultati i osigurati održivost takvih inicijativa. Ne samo na lokalnoj, nego i na državnoj razini. U projektu SPAM zamišljeno je da se socijalne usluge (poslijepodnevni boravak za osobe s demencijom, grupne terapije za članove obitelji i stručnjake, izobrazba formalnih i neformalnih njegovatelja) pružaju u sklopu ili zdravstvenih ustanova ili pod njihovom ingerencijom (Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, Klinika za sihijatriju Vrapče, Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar), a pod nadzorom i u suradnji s jedinicom lokalne samouprave (Grad Zagreb), neprofitne organizacije (Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest) i ustanove visokoga obrazovanja (osječki Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera).

Zaštita mentalnog zdravlja u krizi: stres, tjeskoba, strah postupci osnaživanja i samopomoći postupak umirenja uznemirenih osoba

Institucija: Klinika za psihijatriju Vrapče, Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihosocijalne metode, Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora, Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti NZJZ „Dr. Andrija Štampar“, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Broj stranica: 50
Godina izdavanja: 2020
Kratki opis: Preporuke za zaštitu mentalnog zdravlja u kriznim situacijama nastale su u vrijeme pandemije koronavirusa kako bismo pomogli stručnjacima i volonterima koji pružaju usluge psihosocijalne podrške u krizi, potom zdravstvenom osoblju za prevenciju sagorijevanja na radnome mjestu i građanima za samopomoć u prevenciji negativnih posljedica stresa, odnosno kako bismo pomogli svima onima koji se susreću sa uznemirujućim, stresnim situacijama.

Psihološka prva pomoć

Institucija: Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
Tekst priredile: Prim. dr. sc. Marija Kušan Jukić, dr. med., spec. psihijatar, sub. socijalne psihijatrije, Služba za mentano zdravlje i prevenciju ovisnosti Katarina Šutalo, mag. psych., Služba za mentano zdravlje i prevenciju ovisnosti, Mirjana Orban, dr. med., spec. psihijatrije, sub. alk. i ovisnosti, Služba za mentano zdravlje i prevenciju ovisnosti
Broj stranica: 6
Godina izdavanja: 2022
Kratki opis: Psihološka prva pomoć (PPP) znači pružanje psihološke pomoći osobi u nevolji, osobi pred nerješivim problemom ili bolnim gubitkom. U normalnim životnim prilikama većina ljudi se u stanju nositi sa životnim nedaćama i problemima bez pomoći profesionalnih osoba, najčešće uz pomoć bližnjih. Masovne krizne situacije (potres, pandemija, ratna zbivanja) predstavljaju kompleksne događaje koji nadjačavaju kapacitete pojedinca i zajednice te dovode u pitanje učinkovitost uobičajenih metoda suočavanja sa stresom. Nadalje, masovnim kriznim situacijama izložen je velik broj ljudi, a one mogu imati za posljedicu značajne promjene u društvu i gospodarstvu. U tom kontekstu, važne su intervencije na području mentalnog zdravlja, kako bi se minimalizirale posljedice narušenog funkcioniranja velikog broja ljudi.

„Zdravlje za sve – vaš prozor u svijet javnog zdravstva“

Institucija: Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”
Urednica: Ana Puljak, dr. med., spec. javnog zdravstva
Broj stranica: 62
Godina izdavanja: 2022.

Časopis

Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2021. godinu

Institucija: Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”
Urednice: Dr. sc. Sandra Šikić, dipl. ing., Dr. sc. Maja Marić Bajs, dr. med., Dr. sc. Marina Polić Vižintin, prim. dr. med.
Broj stranica: 366
Godina izdavanja: 2022.
Kratki opis: Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ tradicionalno dugi niz godina objavljuje publikaciju Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba. Najvažniji zdravstveno statistički pokazatelji analizirani su i prikazani u ovogodišnjem izdanju publikacije „Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2021. godinu“.

Statistički ljetopis

Rat kroz oči djeteta – Crtice stručnjaka mentalnog zdravlja za roditelje i druge koji brinu o najranjivijima

Institucija: Grad Zagreb
Urednice: dr. sc. Romana Galić, univ. spec. act. soc., dr. sc. Mirela Šentija Knežević, prof. log., univ. spec. admin. urb.
Autori: Ella Selak Bagarić, mag. psih., klinička psihologinja, Voditeljica Centra za zdravlje mladih Doma zdravlja Zagreb - Istok, Krešimir Prijatelj, mag. psih., Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru, Tea Brezinšćak, mag. psih., klinička psihologinja, Centar za zdravlje mladih Doma zdravlja Zagreb - Istok
Broj stranica: 32
Godina izdavanja: 2022
Kratki opis: Aktualna ratna događanja na području Ukrajine stvaraju čitav niz emocionalnih reakcija kod djece i odraslih. Reakcije kao što su briga, tuga, strah, neizvjesnost, samo su neke od reaktivnih emocija na ovaj tip ugroze. Pri tome je jako bitno da se ove emocije mogu prepoznati, izraziti i na pravi način komunicirati te raditi na podržavajućoj atmosferi, kako u krugu obitelji, tako i u okviru obrazovnih sustava. S obzirom na tešku situaciju Grad Zagreb objavio je Crtice stručnjaka mentalnog zdravlja za roditelje i druge koji brinu o najranjivijima koja sadrži konkretne smjernice za roditelje čija je snaga urednicama i autorima bila inspiracija u stvaranju stručnih i znanstveno utemeljenih informativnih materijala kojima žele, barem donekle, olakšati nošenje sa novonastalim okolnostima te pružanje podrške obiteljima u neizvjesnosti sutrašnjice.

Crtice stručnjaka

Preporučene mjere zaštite zdravlja za starije osobe u izbjegličkoj krizi

Institucija: Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"
Autor: Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba, Služba za javnozdravstvenu gerontologiju i Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.
Broj stranica: 3
Godina izdavanja: 2022
Kratki opis: Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba, Služba za javnozdravstvenu gerontologiju i Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, izradili su Preporučene mjere zaštite zdravlja za starije osobe raseljene zbog ratnih zbivanja, osobito za gerijatrijske bolesnike oboljele od kardiovaskularnih bolesti, šećerne bolesti, psihogerijatrijskih bolesti (Alzheimerova bolest i druge demencije) i drugih kroničnih bolesti.

Kako učiteljima, učenicima i roditeljima olakšati snalaženje u okruženju nastave na daljinu?

Institucija: Hrvatsko katoličko sveučilište
Autor: Barbara Balaž i suradnici
Broj stranica: 139
Godina izdavanja: 2021

Priručnik

Dječja i adolescentna psihijatrija

Institucija: Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
Autor: Ivan Begovac i suradnici
Broj stranica: 1123
Godina izdavanja: 2021

Stručna knjiga
Udžbenik za visokoškolsko obrazovanje
Urednička knjiga

Koraci-za-mindfulness

Institucija: Klinika za psihijatriju Vrapče
Broj stranica: 1
Kratki opis: Pokušajte i vi znanstveno prokušanu tehniku za vještije nošenje sa stresom, boli i kroničnim bolestima.

Ljutnja

Izradili Stručnjaci Centra Luka Ritz
Broj stranica: 3
Kratki opis: Kartice za ovladavanje ljutnje

Kartica
Vježbe

Ok je ne biti ok

Institucija: Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba
Broj stranica: 2
Kratki opis: Ne postoji ispravan način tugovanja. Različiti ljudi tuguju na različite načine. Pročitaj neke od reakcija koje su moguće nakon gubitka i razmisli jesi li ih doživio ili doživjela u posljednje vrijeme.

Letak

Bonton vježba memorije

Institucija: Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba
Broj stranica: 2
Kratki opis: Vježba memorije

Vježbe

Moja COVID vremenska kapsula

Autor: Natalie Long, Long creations
Prijevod: Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba
Broj stranica: 11
Kratki opis: Vremenska kapsula za djecu

Vježbe

Vježbe prije spavanja i za dobro jutro

Institucija: Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba
Broj stranica: 2
Kratki opis: Vježbe prije spavanja i za dobro jutro

Vježbe

Vježbe pažnje i koncentracije

Institucija: Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba
Broj stranica: 5
Kratki opis: 10 vježbi za dječju pažnju i koncentraciju kreirale su socijalne pedagoginje Dora Kralj i Tanja Manović, iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Vježbe

Prvi korak u karijernom planu – Procijenite se! „Tko sam, kakav/kakva sam, gdje idem?“

Autor: Željka Gregorin i Sanja Radić Bursać, grafički uredila Sabina Mandić
Broj stranica: 2
Kratki opis: Završetkom srednje škole dio učenika nastavlja svoje obrazovanje na visokim učilištima, dok se preostali pripremaju za uključivanje na tržište rada. Neovisno izborima te odlukama za budućnost i kojim putem krenuti dalje, važno je razvijati svoje vještine upravljanja karijerom

Kartica

Virtualno okruženje – Jesam li u balansu

Institucija: Odgojno savjetovalište Centar za rehabilitaciju ERF-a Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Broj stranica: 2
Kratki opis: Upitnik o korištenju interneta

Anketa
Upitnik