Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Grad Zagreb nastoji svoje mrežne stranice, portale i mobilne aplikacije učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište službenih stranica Grada Zagreba koje se nalazi na adresi www.zagreb.hr. Izjava se odnosi i na podstranice aktivnosti.zagreb.hronline.trznice-zg.hrmoj.zagreb.hreko.zagreb.hre-pisarnica.zagreb.hr, eu.zagreb.hr i mentalnozdravlje.zagreb.hr te na mobilne aplikacije MojZagreb i Razvrstaj MojZg.

 
Stupanj usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske:


Portal Mentalno zdravlje Grada Zagreba mentalnozdravlje.zagreb.hr  djelomično je usklađen sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti .


Nepristupačan sadržaj na mrežnim stranicama:

  • Pojedine PDF datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ je o zaključcima, zapisnicima, izvješćima, odnosno službenim gradskim odlukama koji nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.

Nepristupačan sadržaj na mobilnim aplikacijama:

  • Tekst i slike koje sadrže tekst nemaju kontrast omjera 7:1.
  • Opisni nazivi i oznake nalaze se u polju za upis, no nema dodatnih pojašnjenja.

Grad Zagreb kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti:  

  • Provodi se edukacija djelatnika Ureda gradonačelnika, Sektora za internetsku komunikaciju, promotivne aktivnosti i vizualni identitet Grada koji će potom educirati i dati upute svim članovima web skupina gradskih upravnih tijela za rad u skladu sa Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti.
  • U izradi je Pravilnik o Internet prezentaciji u koji su unesene Smjernice CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Zagreba. Izjava je zadnji put preispitana 21. listopada 2020. Grad Zagreb će redovito revidirati ovu izjavu sukladno tempu otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
Izjava je nadopunjena 18. listopada 2021. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike službenih mrežnih stranica Grada Zagreba da u slučaju da primijete neusklađeni sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom o tome obavijeste Grad Zagreb.
Sve upite, primjedbe i prijedloge koji se odnose na pristupačnost mrežnih stranica Grada Zagreba korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@zagreb.hr  

Nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.