Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Danas se više nego ikada zna kako je mentalno zdravlje preduvjet i temeljna odrednica kvalitete života. Nažalost, poremećaji mentalnog zdravlja rastući su problem cjelokupnog društva.
Uzimajući u obzir svakodnevni porast rizičnih čimbenika, ali i činjenicu da su poremećaji mentalnog zdravlja u porastu, skrb o mentalnome zdravlju jedan je od prioriteta u radu i djelovanju Grada Zagreba. Potreba za unaprjeđenjem dostupnosti i kvalitete usluga u području mentalnog zdravlja, dodatno se ukazala tijekom COVID-19 pandemije i  potresa koji su pogodili grad Zagreb, a s ciljem zaštite mentalnog zdravlja građana grada Zagreba.
Upravo je navedeno i proizašlo iz stava te mnogih zaključaka tijekom provedbe Projekta ‘’Promicanje mentalnog zdravlja – Pogled u sebe“, a koji provodi Grad Zagreb u suradnji s Domom zdravlja Zagreb – Zapad i Međunarodnom udrugom studenata medicine Hrvatska – CroMsic. Posebno je važno istaknuti da je Projekt „Promicanje mentalnog zdravlja – Pogled u sebe” predstavljen i na međunarodnoj Generalnoj skupštini IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) u kolovozu 2016. u Mexicu, gdje je ušao među prvih 10 projekata na svijetu te je osvojio 2. mjesto, a 2020. godine nagrađen 1. mjestom na svijetu u području najboljih praksi za mlade po ocjeni IFMSA (lnternational Federation of Medical Students Associations). Ciljevi Projekta „Promicanje mentalnog zdravlja – Pogled u sebe“  su podizanje svijesti o poremećajima mentalnog zdravlja među mladima kako bi se potaknuli mladi na bolje upoznavanje samih sebe u svrhu poboljšanja svog mentalnog zdravlja, a koje je temelj za individualnu dobrobit i djelotvorno funkcioniranje pojedinca i zajednice te razvoj mehanizama kojima se mentalno zdravlje mladih može osnažiti i tako prevenirati nastanak poremećaja.
Na tragu toga da Grad Zagreb bude mjesto okupljanja svih ideja i svih projekata, izrađen je ovaj web portal, a koji služi kao centralno mjesto informiranja građana o mentalnom zdravlju, s obzirom na to da su informacije o aktualnim sadržajima pomoći i podrške te programima i projektima ustanova koji se provode trenutno pozicionirane na različitim web domenama.
Ovim web portalom objedinjeni su svi projekti Grada Zagreba na jednom mjestu te će se brojni drugi projekti koji se financiraju iz Proračuna Grada Zagreba u području zaštite mentalnog zdravlja učiniti vidljivijima za šire skupine građana, a u korist naših sugrađanki i sugrađana.
Također, ovdje su objedinjene stručne informacije koje će svim skupinama građana koje trebaju podršku i pomoć osigurati jednaku dostupnost službi za mentalno zdravlje i njihovih programa svim korisnicima, bilo da se radi o poteškoćama mentalnog zdravlja i svakodnevnog funkcioniranja ili želji za aktivnijim radom na vlastitom mentalnom zdravlju i vještinama. Dodatna posebnost ovog web portala jest što će pohranjeni podatci izuzetno koristiti i u svrhu izrade znanstvenih radova, boljeg fokusa na određene mentalne poteškoće, izradu targetiranih edukacijskih radionica i slično. Svi partneri na projektu (zdravstvene ustanove kojima je osnivač Grad Zagreb: Dom zdravlja Zagreb – Centar, Dom zdravlja Zagreb – Istok, Dom zdravlja Zagreb – Zapad, Klinika za psihijatriju Vrapče, Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“) sudjeluju dobrovoljno te će se portal redovito ažurirati novim važnim i stručnim informacijama.
Zagreb je glavni grad, inicijator i pokretač svih važnih događanja. Izradom ovog web portala Grad Zagreb pruža promotivnu podršku inovativnim projektima u području zaštite i očuvanja mentalnog zdravlja. Uz navedeno, primjenom digitalnih tehnologija otvara se dodatan put ka otvorenosti, transparentnosti i učinkovitosti, a čemu Grad Zagreb u svojim aktivnostima i djelovanju neumoljivo teži.