Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Tko sam ja online

Institucija: Odgojno savjetovalište Centar za rehabilitaciju ERF-a Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Broj stranica: 1
Kratki opis: U današnjem, „modernom“ dobu svatko može biti prisutan u raznim medijima, kreirati svoj profil na društvenoj mreži ili vlastitoj web stranici te na taj način prikazati i predstaviti sebe virtualnom svijetu.

Kartica

Slika o sebi – Materijali za Ucitelje/Nastavnike

Institucija: Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta - Odgojno savjetovalište
Autor: Andrea Ćosić, Lucija Lamešić, Miranda Novak i Sanja Radić Bursać
Broj stranica: 19
Kratki opis: Svi se jako često pitamo „Tko sam ja?“, „Kakav sam ja?“, „Što znam?“, „Što mogu?˝, „Koliko vrijedim?“ i tome slično. Ta su pitanja posebno relevantna tijekom odrastanja i pod utjecajem su našeg bivanja u raznim socijalnim okruženjima, posebice naše obitelji i škole. Odgovori na navedena pitanja povezuju se sa psihološkim konstruktom koji se zove slika o sebi...

Publikacija

Razvoj slike o sebi kod djece i mladih

Institucija: Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta - Odgojno savjetovalište
Broj stranica:
Godina izdavanja:
Kratki opis: Slika o sebi se razvija kroz odrastanje, a odrasli su odgovorni potaknuti pozitivan razvoj slike o sebi. Način na koji dijete vidi sebe, značajno utječe na njegovo ponašanje, određuje njegove osjećaje i misli, ali i uvjerenje u vlastite sposobnosti.

Brošura

Vodič za osobe koje su preživjele seksualno nasilje

Institucija: Ženska soba – Centar za seksualna prava
+Broj stranica: 38
Godina izdavanja: 2020
Kratki opis: Priručnik koji je pred vama nastao je kao odgovor na stvarne potrebe osoba koje su
preživjele neki oblik seksualnog nasilja. Problemi i potrebe prepoznate su tijekom dugogodišnjeg i neposrednog rada stručnjakinja i stručnjaka u savjetovalištu Centra za žrtve seksualnog nasilja koji djeluje kao sastavni dio organizacije civilnoga društva Ženska soba – Centar za seksualna prava.

Priručnik

Savjeti za očuvanje mentalnog zdravlja osoba starije životne dobi

Institucija: Centar za zaštitu mentalnog zdravlja osoba starije životne dobi, Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, NZJZ „Dr. A. Štampar”
Broj stranica: 1
Kratki opis: Savjeti za očuvanje mentalnog zdravlja osoba starije životne dobi

Poster

Komunikacija s osobama oboljelim od alzheimerove bolesti i drugih demencija – priručnik za patronažne sestre

Institucija: Priručnik je pripremljen u sklopu programa „Unapređenje skrbi za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija“ sufinanciranog od Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo.
Autori:
Dr.sc. Sanja Devčić, dr.med., spec. psihijatar, NZJZ „Dr.Andrija Štampar“ (poglavlje 3-6)
Dr.sc. Ljubomir Glamuzina, dr.med., spec. psihijatar, , NZJZ „Dr.Andrija Štampar“ (poglavlje 3-6)
Cecilija Rotim, mag. sestrinstva, NZJZ „Dr.Andrija Štampar“
Tomislav Huić, mag.art., Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest (poglavlje 8)
Dr.sc. Marija Kušan Jukić, dr.med, spec.psihijatar, NZJZ „Dr.Andrija Štampar“ (poglavlje 1-5,9)
Martina Mičuga, mac.act.soc., Dom za starije osobe Sveti Josip Zagreb (poglavlje 10)
Ana Puljak, dr.med., spec. javnog zdravstva, NZJZ „Dr.Andrija Štampar“ (prilog)
Dinko Štajduhar, dr.med., spec. psihijatar, NZJZ „Dr.Andrija Štampar“ (poglavlje 7)
Ljiljana Vrbić, univ.spec.act. soc., Dom za starije osobe Sveti Josip Zagreb (poglavlje 10)
Broj stranica: 64
Kratki opis: Priručnik služi kao odličan praktičan vodič za formalne njegovatelje. On donosi mogućnost za stjecanjenovih znanja, lakše razumijevanje stanja i potreba bolesnika i usvajanje intervencija koje će pridonijeti boljem razumijevanju procesa bolesti, kvalitetnijoj skrbi, adekvatnoj komunikaciji i pružanju podrške bolesniku te posebno članovima obitelji.

Priručnik za patronažne sestre

Komunikacija s osobama oboljelim od alzheimerove bolesti i drugih demencija – priručnik za formalne njegovatelje

Institucija: Priručnik je pripremljen u sklopu programa „Unapređenje skrbi za osobe oboljele od
Alzheimerove bolesti i drugih demencija“ sufinanciranog od Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo.
Autor:
Dr. sc. Marija Kušan Jukić, dr. med. psihijatar [poglavlja 2-9]
Dinko Štajduhar, dr. med. spec. psihijatar [poglavlje 1]
Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnost
Broj stranica: 40
Kratki opis: Njega i briga o oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija istovremeno su zahtjevne i katkad iscrpljujuće, a s druge strane, taj je rad iznimno važan i nagrađujući. U društvu koje demografski stari brže no što se tome možemo prilagoditi edukacija formalnih njegovatelja, kao i trening komunikacijskih vještina, može značajno unaprijediti kvalitetu življenja osobama oboljelima od demencija.

Priručnik za formalne njegovatelje

Kako napraviti dobar plan učenja?

Institucija: Odgojno savjetovalište Centar za rehabilitaciju ERF-a Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Broj stranica: 1
Kratki opis: U trenutnim okolnostima pandemije, nastava i brojne druge aktivnosti odvijaju se virtualno i od kuće. Školske obaveze sada zahtijevaju od tebe puno više planiranja, predanosti i (samo)organizacije. Kako bi se što uspješnije nosio/la s novonastalim izazovima, važno je dobro planirati vlastito učenje i izvršavanje školskih zadataka. Stručnjaci kažu da je planiranje važno jer usmjerava naše ponašanje i pruža nam osjećaj sreće kad postignemo cilj.

Kartica

Putokaz za uspješno savladavanje izazova odrastanja [Radni materijal za učitelje/nastavnike]

Institucija: Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta - Odgojno savjetovalište
Broj stranica: 82
Kratki opis: Pripremljeni materijal putokaz za uspješno savladavanje izazova odrastanja obuhvaća kraće teorijske, stručne tekstove na temu nasilja, elektroničkog nasilja i nasilja u mladenačkim vezama koji su, potom, povezani s prijedlozima niza preventivnih aktivnosti i pripadajućih radnih listova za učenike.

Radni materijal za učitelje/nastavnike

O koncentraciji i kako ju povećati prije ili za vrijeme učenja!

Institucija: Odgojno savjetovalište, Centar za rehabilitaciju ERF-a, Sveučilište u Zagrebu
Broj stranica: 1
Kratki opis: Koncentracija je naša sposobnost voljnog usmjeravanja misli u željenom smjeru, odnosno, sposobnost održavanja pažnje kako bismo izvršili određeni zadatak. Prilikom učenja, trudimo se našu pažnju usmjeriti na razumijevanje i usvajanje nastavnog gradiva.

Kartica

Kako se motivirati za učenje?

Institucija: Odgojno savjetovalište Centar za rehabilitaciju ERF-a, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Autor:
Broj stranica: 1
Kratki opis: Učenje je puno lakše kada za njega imamo unutarnji poriv i želju. Stručnjaci kažu da se to zove motivacija. Možemo li biti motivirani za učenje? Znamo da ti je ovih dana glava puna različitih misli , obaveza i očekivanja te možda ti sve već ide na živce. I to je u potpunosti u redu jer smo se svi našli u izazovnoj situaciji.

Kartica

Kako povećati koncentraciju kod djece?

Institucija: Odgojno savjetovalište Centar za rehabilitaciju ERF-a, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Broj stranica: 1
Kratki opis: Savjeti za roditelje djece iz nižih razreda osnovne škole (može biti korisno i za djecu predškolske dobi)

Kartica

Kako možemo vježbati koncentraciju

Institucija: Odgojno savjetovalište Centar za rehabilitaciju ERF-a, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Broj stranica: 1
Kratki opis: Koncentraciju možemo poboljšati i održavati putem ponavljanja različitih za to
namijenjenih aktivnosti – možemo ju uvježbati.

Kartica

Dan kad je sve stalo

Broj stranica: 28
Kratki opis: Ovo je slikovnica za cijelu obitelj. Roditelji i djeca mogu je koristiti kao didaktičko sredstvo za razgovor o pandemiji COVID-19. Može olakšati izražavanje emocije zabrinutosti.

Slikovnica

Epidemija korona virusa (SARS-CoV-2) i duševno zdravlje

Institucija: Referentni centar za posttraumatski stresni poremećaj Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klinka za psihijatriju, Klinički bolnički centar Rijeka
Autor: Doc.dr.sc. Marina Letica Crepulja, dr.med.
Broj stranica: 4
Godina izdavanja: 2020
Kratki opis: Upute za samopomoć

Upute

Jedan, dva, tri – već smo veliki – vodič kroz socioemocionalni razvoj i mentalno zdravlje djece predškolske dobi – 3

Institucija: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež
Broj stranica: 20
Godina izdavanja: 2020
Kratki opis: Prve godine života su odlučujuće u strukturiranju i funkcioniranju ličnosti. To je razdoblje najveće ovisnosti djeteta o njegovu okruženju. Najvažniji element ovog razdoblja je uspostavljenje dobrog i kontinuiranog odnosa djeteta i njegove majke/skrbnika

Vodič

Razumjeti adolescenciju: vodič kroz socioemocionalni razvoj i mentalno zdravlje adolescenata

Institucija: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež
Broj stranica: 20
Kratki opis: U periodu od 10. – 22. godine događaju se složene i duboke promjene na tjelesnoj, emocionalnoj, intelektualnoj,spoznajnoj, moralnoj i socijalnoj razini funkcioniranja mlade osobe, kojima dolazi do prijelaza iz djetinjstva u svijet odraslih.

Vodič

Briga o zdravlju – briga o SEBI

Institucija: Odgojno savjetovalište - Centar za rehabilitaciju ERF-a - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Broj stranica:1
Kratki opis: Što znači biti zdrav? Je li zdravlje samo stanje nedostatka bolesti? Na koji način voditi briguo svom cjelokupnom zdravlju?

Kartica

Organizacija pisanja eseja ili seminara

Institucija: Odgojno savjetovalište - Centar za rehabilitaciju ERF-a - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Broj stranica: 1

Kartica

Od preferiranog stila do učinkovitog učenja

Institucija: Odgojno savjetovalište - Centar za rehabilitaciju ERF-a - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Broj stranica: 2
Kratki opis: Kako bismo, u situaciji nastave na daljinu, uspješno izvršavali školske zahtjeve i postizali vlastite ciljeve, važno je da smo motivirani i odgovorni, (samo)organizirani te da upravljamo svojim učenjem.

Kartica