Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Svjedoci smo da se posljednjih godina u Republici Hrvatskoj značajno i drastično povećala ponuda, dostupnost i promidžba igara na sreću što je u konačnici dovelo i do sve većeg broja ovisnika o igrama na sreću, odnosno ovisnika o kockanju. Iako kod nas ne postoji registar ovisnika o kockanju, ako se slijede inozemni statistički podatci prema kojima je učestalost kockanja u odrasloj populaciji od 1-1,5%pa na više, može se reći kako je u Hrvatskoj najmanje 50.000 ljudi ovisno o kockanju, što je više nego zabrinjavajuća brojka. Problem je još veći ako uzmemo u obzir da i kockanje, kao i svaka druga ovisnost, ne pogađa samo ovisnika, nego i ljude u njegovoj okolini, roditelje, ženu, muža, djecu, kolege na poslu, prijatelje.

Jesu li svi koji kockaju ovisnici o kockanju?

Nisu, kockanje je zabava koja je dugo vremena prisutna u ljudskoj civilizaciji. Puno ljudi kocka, ima kontrolu nad svojim kockanjem, doživljava kockanje kao relaksirajuću zabavu ili razbibrigu i samim time nemaju niti problema uzrokovanih kockanjem u svakodnevici.

Kako znati da sam ovisan o kockanju ili da je moje kockanje problematično?

Kod ovisnika o kockanju ili kod problematičnih kockara pojavljuju se određene promjene promjene u ponašanju i psihičkom funkcioniranju koje možete registrirati ako pokušate odgovoriti na dolje navedena pitanja:

  1.  Jeste li imali potrebu za kockanjem sa sve većim iznosima novca kako biste dostigli željeno uzbuđenje?
  2. Jeste li osjećali nemir ili razdražljivost pri pokušaju smanjivanja ili prestanka s kockanjem?
  3. Jeste li imali ponovljena neuspješna nastojanja kontroliranja, smanjivanja ili prestanka kockanja?
  4. Jeste li često bili zaokupljeni kockanjem (npr. neprestano razmišljanje o proživljenim doživljajima kockanja u prošlosti, igra na hendikep ili planiranje sljedećih pothvata, razmišljanje o načinima kako priskrbiti novac za kockanje)?
  5. Jeste li ste često kockali kada ste se osjećali loše (npr. kada ste se osjećali bespomoćno, krivo, tjeskobno, depresivno i slično)
  6. Nakon što ste na kocki izgubili novac, jeste li se često vraćali drugi dan da ga nadoknadite („lovili“ ste vlastite dugove)?
  7. Jeste li lagali kako biste prikrili veličinu uključenosti u kocku?
  8. Jeste li ugrozili ili izgubili važnu vezu, posao, obrazovne ili poslovne prilike zbog kockanja?
  9. Jeste li se oslanjali na druge kako biste nabavili novac kojim biste si olakšali tešku financijsku situaciju uzrokovanu kockanjem?

Ako ste na najmanje četiri pitanja odgovorili potvrdno vrijeme je da porazgovarate sa stručnom osobom jer postoji velika opasnost da ste razvili ovisnost o kockanju te će biti neophodno da se javite na liječenje. Kao i kod drugih bolesti u medicini i ovdje vrijedi pravilo što prije to bolje, jer ranim intervencijama možete spriječiti niz posljedica (obiteljskih, poslovnih, financijskih, psihičkih, tjelesnih) koje uznapredovala ovisnost o kockanju nosi sa sobom.

 


Izvor: Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan Zagreb