Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Nitriti (poput amil, butil ili izobutil nitrata, koji se prodaju kao Locker Room and Rush) se mogu udisati za povećanje spolnog užitka. Primjena je osobito raširena među urbanim muškim homoseksualcima. Malo je dokaza o značajnijoj opasnosti, premda nitriti i nitrati izazivaju vazodilataciju s kratkom hipotenzijom, omaglicom i crvenjenjem lica koje prati refleksna tahikardija.  Međutim, kad se kombiniraju s lijekovima koji se rabe za pojačanje erekcije oni su opasni; kombinacija može dovesti do teške hipotenzije i smrti.

 


Izvor: MSD Priručnik dijagnostike i terapije