Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Pravilna komunikacija možda je čak i najvažnija vještina obzirom nam omogućava protok informacija prema drugim ljudima i shvatimo što nam se govori.

Kada se raščlani na proste faktore, predstavlja čin prijenosa informacija s jednog mjesta na drugo. Ona može biti usmena, pisana, vizualna ili ne-verbalna. U praksi je najčešće kombinacija nekoliko ovih.

Ponekad ni cijeli život nije dovoljan kako bi se usavršile komunikacijske vještine. Ipak, postoje brojni načini poboljšavanja komunikacijskih vještina kako bi efektivno poslali i zaprimili informacije. Na ovaj način smanjujemo šum u komunikaciji, potencijalne svađe i nejasnoće. Gradimo bolje odnose jedni s drugima koji nas vode u sretniji i produktivniji život.