Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Silovanje i seksualno nasilje je vršenje seksualnih radnji nad drugom osobom bez njezinog slobodnog pristanka. Seksualne radnje podrazumijevaju penetraciju i druge oblike dodira seksualne naravi. Penetracija se odnosi na vaginalnu, analnu ili oralnu penetraciju tijela druge osobe na koju ta osoba nije pristala. Penetracija može biti dijelom tijela ili predmetom. Silovanje i seksualno nasilje uključuje situacije u kojima je osoba u nemogućnosti da dade pristanak – npr. ako je u nesvjesnom stanju uslijed sna, lijekova, droge ili alkohola. Silovanje i seksualno nasilje može uključivati prijetnje, prisilu ili korištenje fizičke sile, ponekad s dodatnim nasilnim radnjama. Bez obzira na to da li je primijenjena fizička sila, silovanje i seksualno nasilje su činovi nasilja.

Seksualno nasilje najčešće uključuje sljedeće oblike:

  • seksualno uznemiravanje – neželjeno seksualno ponašanje na javnom mjestu, koje ženu stavlja u neugodnu situaciju poniženja ili stida (a koje ne mora nužno uključivati i fizički dodir). Najčešće su to neželjene seksualne primjedbe, ponude, šale, opsceni razgovori, ponašanja (izraz lica, pokreti, znakovi rukama), izloženost pornografiji i sl., koji se manifestiraju na različitim mjestima – na ulici, radnom mjestu, u školi, na fakultetu, u gradskom prijevozu, restoranu, kavani i sl.,
  • seksualno ucjenjivanje – prijedlog ili zahtjev usluga seksualne prirode koji je učinjen od strane poslodavca, nadređene ili druge odgovorne osobe, kojim se uvjetuje promjena statusa na radnom mjestu, u školi, nekoj organizaciji i sl.,
  • prisilne seksualne radnje – seksualno ponašanje izvršeno pod prisilom i/ili prijetnjom, kao što su neželjeni/prisilni dodiri tijela, dodirivanje intimnih dijelova tijela, prisiljavanje na masturbaciju i sl.,
  • pokušaj silovanja – svaki seksualni pokušaj protiv volje žene,
  • silovanje – neželjeni/nasilni oblici vaginalne, analne i oralne penetracije penisom ili predmetima. Silovanje nije seksualni čin, nego čin nasilja i dokazivanja moći. Silovateljev cilj nije ostvarivanje seksualnog zadovoljstva, nego stjecanje moći i dominacije te ponižavanje i kontrola žene.
  • incest – seksualno zlostavljanje od strane osoba koje su u krvnom srodstvu ili su osobe od povjerenja.

 


Autor teksta: Centar za žene žrtve rata – ROSA