Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Žrtva je svaka osoba koja je pretrpjela fizičke ili duševne posljedice, imovinsku štetu ili bitnu povredu temeljnih ljudskih prava i sloboda koja su izravna posljedica kaznenog djela. Nitko ne bira postati žrtvom kaznenog djela ili prekršaja te je iskustvo žrtve traumatsko iskustvo. Žrtvama kaznenih djela i prekršaja mogu se javiti svakakve emocije, ali tjelesni i ponašajni simptomi te kazneno djelo ili prekršaj mogu značajno narušiti svakodnevno funkcioniranje pojedinca. Biti žrtva nije lako i kroz taj proces ne morate prolaziti sami te imate pravo na stručnu pomoć i podršku.

U Republici Hrvatskoj postoje udruge i institucije koje su specijalizirane za rad sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja, jedna od njih je Udruga za podršku žrtvama i svjedocima te njezin Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja –  besplatna i anonimna 116 006 linija koja je dostupna 24/7 na području cijele Republike Hrvatske. Pozivom na 116 006 pozivatelji i pozivateljice ostvaruju emocionalnu podršku i dobivaju pravne i praktične informacije te kontakte organizacija civilnog društva i institucija gdje mogu ostvariti prava o kojima su informirani/informirane.

Pozivom na 116 006 žrtve, iako možda bile same, otvaraju vrata sustava podrške i stručnjaka/stručnjakinja koji/koje ga čine, a koji/koje im mogu odgovoriti na njihove potrebe i biti podrška uz koju više neće morati same prolaziti kroz niti snositi posljedice situacija koje nisu birale. Udruga nudi i uslugu besplatnog individualnog savjetovanja žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja koji uslijed pretrpljenog događaja doživljavaju neželjene promjene u svojoj svakodnevici te osjećaju potrebu za razgovorom ili savjetodavnim radom koje se odvija u Zagrebu, a kontakt za dogovor takve vrste podrške isti je kao i za Nacionalni pozivni centar.

Tim Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja – 116 006

Zakon o kaznenom postupku ( NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19)