Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Trgovanje ljudima definira se kao: regrutiranje, transport, organiziranje prijelaza, skrivanje ili prihvat osoba prijetnjom, upotrebom sile ili drugih oblika prinude, otmicom, prijevarom, lukavštinom, zlouporabom ovlasti ili položaja ranjivosti ili davanjem odnosno primanjem novca ili usluga za dobivanje pristanka osobe koja ima kontrolu nad drugom osobom u svrhu eksploatacije. Eksploatacija uključuje najmanje, eksploataciju prostitucijom osoba ili druge oblike seksualne eksploatacije, prisilni rad ili usluge, ropstvo ili radnje slične ropstvu, samovoljno podčinjavanje ili odstranjivanje organa.

Trgovanje ženama oblik je nasilja protiv žena i najčešće obuhvaća preprodaju žena iz jedne zemlje u drugu ili unutar jedne države, radi iskorištavanja njezina tijela zbog zarade i dobiti. Najčešće se povezuje s prisilom na prostituciju, ali tu je i pornografija i drugi oblici iskorištavanja u seksualnoj industriji. Mnoge žene također će postati žrtve prisilnog rada ili biti prisiljene raditi kao kućno osoblje, čistačice, prosjakinje ili slično. One se sve nalaze u jednom obliku ropskog odnosa, oduzima im se sloboda kretanja, novac i svi osobni dokumenti. Trgovanje ženama u sebi sadrži sve oblike nasilja: ekonomsko, seksualno, fizičko, psihološko.

Trgovanje ženama i djevojčicama je oblik trgovanja ljudima koji cilja žene i djevojčice – posebno, ali ne ogrаničаvаjući se na one u najnepovoljnijem položaju. Ženama i djevojčicama obično se trguje u svrhu seksualne i ekonomske eksploatacije, posebno prostitucije i pornografije, prisilnog rada, uključujući i rad u komercijalnoj poljoprivredi i obavljanje kućnih poslova, ugovorene brakove ili kako bi bile „prodane“ kao mladenke, obučavane za učešće u neprijatnim situаcijаmа i u slične svrhe kаo što su seksuаlne usluge, nelegаlni prijenos i prаtnjа u opаsnim situаcijаmа. Iskustvo ženа i djevojčica vezаno zа trgovanje ljudima različito je od iskustvа muškаrаcа i dječаkа. Žene i djevojčice žrtve su trgovanja ljudima u puno većem broju od muškaraca te trpe nerazmjerno teže posljedice uključivši traumu seksualnog nasilja.

Pokazatelji trgovanja ljudima uključuju (popis nije potpun):

Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal i Međunarodna organizacija rada razvili su opsežni popis pokazatelja koji se mogu koristiti za otkrivanje je li osoba bila ili je u opasnosti da postane žrtva trgovanja ljudima. Neki od tih pokazatelja su sljedeći:

  • nepovjerljive su ili imaju strah od nadležnih vlasti,
  • ponašaju se prema uputama drugih osoba ili su uvijek u pratnji drugih osoba,
  • boje se reći koji je njihov useljenički status,
  • ne posjeduju putovnicu ili druge osobne dokumente,
  • ne znaju adresu stanovanja ili adresu gdje rade,
  • imaju ograničene sposobnosti jezičnog sporazumijevanja,
  • fizičke pokazatelje kao što su ozljede ili tetovaže obilježavanja vlasništva,
  • psihološke pokazatelje kao što su strah, tjeskoba.

 


Autor teksta: Centar za žene žrtve rata – ROSA