Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Partnersko nasilje je nasilje usmjereno protiv žena od strane njihovih intimnih partnera (bračni partner, izvanbračni partner, bivši bračni i izvanbračni partner, momak, bivši momak). Nasilje se može dogoditi svakoj ženi neovisno o njenoj dobi, mjestu življenja, stupnju obrazovanja, nacionalnosti ili ekonomskoj moći. Partnersko nasilje ima različite oblike (fizičko, psihičko, seksualno…), no najčešće je riječ o kombinaciji više oblika nasilja.

Primjeri različitih tipova nasilja su:

  • FIZIČKO NASILJE: udaranje, šamaranje, udaranje predmetima, premlaćivanje, davljenje, ugrizi, štipanje, ozljeđivanje nožem, raznim oštrim predmetima, oružjem,
  • PSIHIČKO NASILJE: stalno kritiziranje, ponižavanje, verbalno zlostavljanje, ljubomora, izolacija od okoline, kontroliranje, ucjenjivanje, vrijeđanje žene i njezinih prijateljica, rodbine i žena općenito, korištenje djece da bi je se ucijenilo, prijetnje i zastrašivanja te prebacivanje krivnje i sl.,
  • SEKSUALNO NASILJE: svi oblici silovanja, seksualni napadi, neželjena seksualna intimnost, prisilno uvlačenje u pornografske aktivnosti, incest,
  • EKONOMSKO NASILJE: oduzimanje i uskraćivanje novca, uskraćivanje alimentacije, zabrana zapošljavanja, neinformiranje o zajedničkom dohotku i svi drugi oblici ostavljanja žena bez sredstava za život.

 


Autor teksta: Centar za žene žrtve rata – ROSA