Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Seksualno nasilje povezano s ratom/sukobom uključuje: silovanje, seksualno ropstvo, prostituiranje drugih osoba, prisilnu trudnoću, prisilni pobačaj, prisilnu sterilizaciju, prisilni brak ili trgovanje ljudima koji su počinjeni u situacijama sukoba a u svrhu seksualnog nasilja/iskorištavanja ili bilo koji drugi oblik seksualnog nasilja usporedive težine, počinjenog nad ženama i djevojčicama ili muškarcima i dječacima, a koji su izravno ili neizravno povezani s ratom/sukobom.

 


Autor teksta: Centar za žene žrtve rata ROSA