Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Separacijski anksiozni poremećaj je trajni, jaki i za stadij razvoja neodgovarajući strah od odvajanja od glavne osobe za koju je bolesnik vezan (obično od majke). Zahvaćena djeca očajnički pokušavaju izbjeći takva odvajanja. Kad je odvajanje nasilno, ta su djeca potpuno zaokupljena ponovnim susretom. Dijagnoza se postavlja na osnovi anamneze. Liječi se bihevioralnim pristupom djeci i obitelji; u teškim slučajevima se primjenjuju SSRI.

Strah od odvajanja je normalan u djece starosti od 8 do 24 mj.; tipično se povlači kad djeca razviju osjećaj trajnosti objekta i shvate da će se njihovi roditelji vratiti. U neke djece, strah od odvajanja traje i nakon tog razdoblja, ili se kasnije vraća, te može biti dovoljno izražen da ga se smatra poremećajem.

Simptomi i znakovi

Kao i društvena fobija, separacijski anksiozni poremećaj se često očituje otporom prema školi (ili vrtiću). Međutim, separacijski anksiozni poremećaj se obično pojavljuje u manje djece i rijedak je nakon puberteta. Strah od odvajanja je često poduprt majčinim vlastitim simptomima anksioznosti. Njezina anksioznost egzacerbira djetetovu anksioznost, dovodeći do začaranog kruga koji se može prekinuti tek osjećajnim i odgovarajućim istodobnim liječenjem i majke i djeteta.

U trenutku odvajanja tipično dolazi do dramatičnih scena; odvojeno, dijete se usmjerava na ponovni susret s osobom za koju je povezano (tipično, s majkom) i često se brine da joj se nešto nije dogodilo (npr. u prometnoj nesreći, tijekom teške bolesti). Dijete također može odbijati spavati samo ili može zahtijevati da uvijek bude u istoj sobi kao i osoba za koju je vezano. Scene odvajanja su tipično bolne, i za majku, i za dijete. Dijete često plače i moli tako očajnički, da majka ne može otići, što vodi produljenju scene koju je često još teže prekinuti. Dijete često razvija somatske tegobe.

Djetetovo držanje je često normalno u prisutnosti majke. Ono može katkad pružiti krivi dojam da je poteškoća nebitna.

Dijagnoza i liječenje

Dijagnoza se postavlja na osnovi anamneze i promatranjem rastanaka.

Liječenje je bihevioralno, pri čemu se sustavno provode redovita odvajanja. Scene rastanka trebaju biti što kraće, a djetetovu majku treba navoditi da na proteste reagira odlučno. Pomaganje djetetu da se veže za jednu od odraslih osoba u vrtiću ili školi, može biti korisno. U ekstremnim slučajevima, djetetu može koristiti anksiolitik, poput jednog od SSRI. Međutim, separacijski anksiozni poremećaj često pogađa djecu starosti i oko 3 god., a iskustva s primjenom ovih lijekova u tako malih bolesnika su ograničena.

Uspješno liječena djeca su sklona recidivima nakon školskih praznika. Zbog toga je često mudro planirati redovita odvajanja tijekom tih razdoblja, kako bi se dijete naviklo da nije uz majku.

 


Izvor: MSD priručnik dijagnostike i terapije