Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Shizofreniformni poremećaj je obilježen simptomima koji su jednaki simptomima shizofrenije koji traju ≥1 ali <6 mj.

U trenutku dolaska liječniku, vjerojatno će se posumnjati na shizofreniju. Također se mora isključiti psihoza uslijed narkomanije ili tjelesne bolesti. Razlikovanje između shizofreniformnog poremećaja i shizofrenije u bolesnika bez ikakvih prethodnih psihotičnih simptoma se zasniva na trajanju simptoma; ako je trajanje dulje od 6 mj., bolesnik više ne zadovoljava potrebna dijagnostička mjerila shizofreniformnog poremećaja. Trajanje simptoma ili nesposobnosti >6 mj. ukazuje na shizofreniju, no akutna psihoza se može također razviti u psihotični poremećaj raspoloženja, poput bipolarnog ili shizoafektivnog poremećaja. Za postavljanje dijagnoze i odgovarajuće liječenje često je potrebno longitudinalno promatranje.

Indicirano je liječenje antipsihoticima i potporna psihosocijalna skrb. Nakon što se simptomi povuku, primjena lijekova se nastavlja tijekom 12 mj., a zatim se postupno smanjuje, uz pomni nadzor nad povratkom psihotičnih simptoma.

 


Izvor: MSD Priručnik dijagnostike i terapije