Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Psihotične simptome, osobito iluzije i halucinacije mogu izazvati razne tvari, uključujući alkohol, amfetamine, marihuanu, kokain, halucinogene, inhalante, opijate, fenciklidin i neke sedative i anksiolitike. Dijagnoza se postavlja kada simptomi započnu tijekom ili <1 mj. nakon intoksikacije ili prestanka uzimanja okrivljene tvari te nakon što se isključe drugi psihotični poremećaji. Budući da se simptomi mogu preklapati s kratkotrajnim psihotičnim poremećajem, shizofreniformnim poremećajem i akutnim napadima psihotične manije ili shizofrenije, razlikovanje ovih poremećaja može biti teško. Za dijagnozu može biti potrebno nekoliko dana promatranja. Liječenje ovisi o okrivljenoj tvari. Psihoza uzrokovana halucinogenima i fenciklidinom može loše odgovoriti na antipsihotike.

Prednost se daje potpornom pristupu, uz razuvjeravanje, uredno i zaštićeno okruženje. Agitacija se može najbolje smiriti benzodijazepinima kratkog djelovanja, poput PO ili IM primijenjenog lorazepama.

 


Izvor: MSD Priručnik dijagnostike i terapije