Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Nasilje u obitelji može biti: 1

  1. primjena fizičke sile uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda
  2. tjelesno kažnjavanje ili drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci
  3. psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenost
  4. spolno uznemiravanje
  5. ekonomsko nasilje kao zabrana ili onemogućavanje korištenja zajedničke ili osobne imovine, raspolaganja osobnim prihodima ili imovine stečene osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i za skrb o djeci
  6. zanemarivanje potreba osobe s invaliditetom ili osobe starije životne dobi koje dovodi do njezine uznemirenosti ili vrijeđa njezino dostojanstvo i time joj nanosi tjelesne ili duševne patnje.

Nasilje u obitelji jedno je od težih emocionalnih situacija jer je napadač osoba u koju žrtve imaju povjerenja. Ako se ne reagira, posljedice za žrtvu, ali i sve ukućane mogu biti dalekosežne – tjeskoba, depresija, nisko samopoštovanje…Ukoliko postoji opasnost od nasilničkog ponašanja, potražite pomoć institucija (policija, državno odvjetništvo, nadležni centar za socijalnu skrb, zdravstvena ustanova) koje imaju obvezu daljnjeg postupanja prema Protokolu u slučajevima nasilja u obitelji. 2

 


1 https://mup.gov.hr/online-prijave/zastita-djece-i-obitelji/nasilje-u-obitelji-281678/sto-je-nasilje-u-obitelji-281730/281730

2   https://www.czss-zagreb.hr/images/dokumenti/letci/nasilje_u_obitelji_0.pdf