Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Razdoblje adolescencije za mnoge adolescente predstavlja izazovno razdoblje u kojem se često susreću s brojnim izazovima uslijed kojih nerijetko osjećaju i prolaze kroz psihološke tegobe. Ovo prijelazno razdoblje između djetinjstva i odrasle dobi nazivamo i pubertetom a uključuje niz bioloških događaja koji dovode do potpunog razvoja tijela i spolne zrelosti. Adolescenti stoga tijekom tjelesnog i kognitivnog često osjećaju psihološke promjene uvjetovane zajedničkim djelovanjem bioloških, socijalnih i kulturoloških sila. Rekreacija i sport,  poboljšavaju motoričke sposobnosti ali utječu i na kognitivni i socijalni razvoj, posebice na emocionalno stanje i socijalno ponašanje.