Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Vijest

“Utjecaj pandemije i potresa na mentalno zdravlje djece i mladih u gradu Zagrebu i pristupi prevenciji”

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, podružnica Rijeka, dr. sc. Mirela Šentija Knežević je sudjelovala na stručnom Međužupanijskom stručnom skupu psihologa kao pozivni predavač na temu “Utjecaj pandemije i potresa na mentalno zdravlje djece i mladih u gradu Zagrebu i pristupi prevenciji”.
Ravnateljica Psihijatrijske bolnice za djecu i mlade prim.dr.sc. Ljubica Paradžik ukazala je na alarmantan podatak o povećanju broja hospitalizacija djece.
Poteškoće mentalnog zdravlja sve su izraženije kod djece i mladih što zahtijeva:
 📌nužno sustavno pokretanje ciljanih preventivnih programa koji se za vrijeme pandemije nisu provodili u školama
📌rano prepoznavanje poteškoća mentalnog zdravlja i ranu intervenciju
📌edukaciju i rad sa stručnjacima koji rade s djecom i mladima
📌osnaživanje roditelja
📌multidisciplinaran pristup ovoj problematici i povećanje broja timova pri županijskim zavodima
📌podržavajuće školsko i obiteljsko okruženje
📌veću dostupnost i povećanje broja školskih psihologa
📌uspostavu centara za zaštitu mentalnog zdravlja u svim županijama po uzoru na Grad Zagreb u Heinzelovoj 62a
📌ulaganje u specijalizacije liječnika dječjih psihijatara
📌povećanje dnevno bolničkih kapaciteta pri svim KBC u cijeloj RH
📌smanjenje stigme prema mentalnim poremećajima i traženju pomoći
📌MENTALNO ZDRAVLJE DJETETA JE VAŽNIJE OD OCJENA