Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Akcijski plan Grada Zagreba za djelovanje na području ovisnosti za razdoblje 2024. – 2028.  temelji se na prioritetnim područjima Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. (Narodne novine 18/23), Strategiji Europske unije u području droga za razdoblje 2021. – 2025., Strateškom okviru razvoja mentalnog zdravlja do 2030., a usklađen je s lokalnim kontekstom i trendovima kretanja podataka iz godišnjih izvješća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na području Republike Hrvatske i Zagreba.

Akcijskim planom definirane su mjere radi smanjenja uporabe droga, alkohola, duhana i srodnih proizvoda, tvari zabranjenih u sportu i ponašajnih ovisnosti i uz njih vezanih zdravstvenih i socijalnih posljedica te mjere prevencije, rane intervencije, liječenja, smanjenja štete, rehabilitacije, oporavka te društvene reintegracije osoba s problemom ovisnosti. Mjere u sklopu ovog dokumenta uključuju aktivnosti i programe usmjerene prema zlouporabi i ovisnosti o psihoaktivnim tvarima (alkohol, droge, duhanski i srodni proizvodi i tvari zabranjene u sportu) i ponašajnim ovisnostima (ovisnost o kockanju/klađenju, internetu i videoigrama).

Više o Akcijskom planu Grada Zagreba za djelovanje na području ovisnosti za razdoblje 2024. – 2028. molimo pročitajte ovdje