Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Svjetska zdravstvena organizacija nedavno je uvrstila gaming disorder među korice 11. revizije Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema, i to u spektar bolesti ovisnosti (disorders due to substance use or addictive behaviours). Kriteriji za postavljanje ove dijagnoze uključuju gubitak kontrole nad igranjem videoigara, prioritet dan igranju videoigara nad ostalim aktivnostima do razine da ono postaje važnije od drugih interesa i dnevnih obveza te nastavljanje ili pogoršavanje ponašanja vezanog uz igranje videoigara unatoč pojavi negativnih posljedica. Ovakvo ponašanje mora biti dovoljno ozbiljno te rezultirati oštećenjem u osobnom, obiteljskom, socijalnom, edukacijskom, radnom ili drugim vidovima funkcioniranja osobe u periodu od najmanje 12 mjeseci.

U Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu djeluje Dnevna bolnica za ovisnost o internetu i videoigrama.

Program je namijenjen punoljetnim osobama koje se bore s ovom ovisnošću, a uključuje dijagnostičke postupke, grupni psihoterapijski rad, psihoedukaciju, socioterapijske, radnookupacijske, rekreativne i relaksacijske aktivnosti, obiteljsku terapiju i druge aktivnosti terapijske zajednice uz individualni suport i liječenje lijekovima u slučaju potrebe. Program se pokreće ciklički, ovisno o aktualnim potrebama i zahtjevima za liječenjem. Između ciklusa pacijenti se liječe po ambulantnom modelu. Terapijski tim je interdisciplinaran, a čine ga psihijatar s užom specijalizacijom iz ovisnosti, prvostupnik sestrinstva, socijalni pedagog, radni terapeut i psiholog.

Liječenje započinje javljanjem na indikacijski razgovor s uputnicom za prvi pregled, u terminu koji se može dogovoriti direktno s osobljem Dnevne bolnice (013430102) ili putem jedinice centralnog naručivanja Klinike (narucivanje@pbsvi.hr, 013430001).

U nastavku donosimo nekoliko praktičnih savjeta i preporuka za one koji se bore s ovim problemom. Napominjemo da je navedeno samo generalna pripomoć i nikako ne može zamijeniti sustavno liječenje.

 1. Savjetuje se apstinencija od sadržaja spram kojih je razvijena ovisnost
 2. Ostale sadržaje (nužni, korisni, kreativni) koristiti kontrolirano
 3. Internet koristiti u do nekoliko planiranih kraćih vremenskih intervala kroz dan, ostalo vrijeme u danu posvetiti aktivnostima koje ne uključuju digitalne tehnologije
 4. Ukloniti uređaje i opremu za igranje videoigara
 5. Ukloniti nepotrebne aplikacije i račune
 6. Isključiti automatske obavijesti
 7. U digitalnom okruženju baviti se jednom po jednom aktivnošću (izbjegavanje „multitaskinga“)
 8. Aktivirati alate za kontrolu nad sadržajima i vremenom provedenim na internetu („parent control“ i sl.)
 9. Prema potrebi smanjiti mogućnost prometa internetom
 10. Izbjegavati situacije koje potiču prekomjernu uporabu interneta
 11. Internet ne koristiti u za to neprikladnom okruženju (za vrijeme obroka, u toaletu, u krevetu…)
 12. Voditi dnevnik (s naglaskom na žudnju, okidače, emocije…)
 13. Uključiti podršku u ostvarivanje navedenih savjeta
 14. Potražiti stručnu pomoć
 15. Ustrajati u liječenju