Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Munchausenov sindrom bližnjih je inačica kod koje odrasli (obično roditelji) namjerno izazivaju ili simuliraju simptome u osobe za koju se brinu (obično djeteta).

Odrasla osoba falsificira anamnezu i može ozlijediti dijete lijekovima ili drugim sredstvima ili dodavati krv ili bakterijama zagaditi uzorke mokraće kako bi oponašala bolest. Roditelj traži zdravstvenu skrb za dijete te se doima vrlo zabrinutim i zaštitničkim. Dijete tipično ima u anamnezi česte hospitalizacije, obično zbog niza specifičnih simptoma, ali bez čvrste dijagnoze. Zlostavljana djece mogu biti ozbiljno bolesna a ponekad i umiru.

 


Izvor: MSD Priručnik dijagnostike i terapije