Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Osobe koje boluju od shizofrenije mogu očekivati da će umrijeti 15 godina ranije nego što bi inače umrle. Novim istraživanjem otkriveno je da bi to djelomično moglo biti uzrokovano ubrzanim starenjem mozga.

Shizofrenija je povezana s većim rizikom od preuranjene smrti, dijelom zbog samoubojstava ili lošeg tjelesnog zdravlja. Dosadašnja su istraživanja upućivala da bi visoka prevalencija bolesti, dugotrajno pogoršanje kognitivnih funkcija i prekomjerna smrtnost osoba sa shizofrenijom mogla djelomično biti uzrokovana povećanjem biološke dobi mozga u odnosu na njegovu kronološku dob.

Prema nekoliko manjih istraživanja, ova razlika, nazvana procijenjena dobna razlika mozga, (brain-PAD) redovito je veća kod pacijenata sa shizofrenijom u usporedbi sa zdravim pojedincima. Istraživanja su također pokazala da se razlika između dvije dobi uglavnom povećava tijekom prvih godina nakon početka bolesti.

Prepoznajući važnost ispitivanja mogu li se ovi nalazi generalizirati putem opsežnih studija, istraživački tim istraživao je dob mozga više od 5 000 pojedinaca iz 26 međunarodnih kohorti iz Radne skupine za shizofreniju ENIGMA. Istraživanje je uključivalo podatke od 2 803 pacijenta oboljelih od shizofrenije i 2 598 zdravih osoba u dobi od 18 do 73 godine.

„Procijenjena dob mozga pojedinačno je procijenjena korištenjem modela uvježbanog na neovisnim podacima temeljenim na 68 mjera debljine i površine moždane kore, sedam subkortikalnih volumena, lateralnih ventrikularnih volumena i ukupnog intrakranijalnog volumena, sve izvedeno iz T1-ponderirane magnetske rezonancije mozga (MRI)“.

U prosjeku je utvrđeno da osobe sa shizofrenijom imaju veću procijenjenu dobnu razliku mozga u usporedbi sa zdravim ispitanicima, pri čemu je razlika između njihove predviđene dobi mozga i njihove kronološke dobi bila oko 3.5 godine veća.

Istraživački tim je također ispitivao je li procijenjena dobna razlika mozga kod pacijenata oboljelih od shizofrenije povezana sa specifičnim kliničkim obilježjima: dobi nastupa bolesti, duljini trajanja bolesti, težini simptoma, uporabi i dozi lijekova iz skupine antipsihotika. Nisu pronašli povezanost između procijenjene dobne razlike mozga i ovih osobitosti.

„Ovo upućuje da veća procijenjena dobna razlika mozga kod shizofrenije možda nije prvenstveno potaknuta napredovanjem bolesti ili učincima povezanim s liječenjem na strukturu mozga, koji su zabilježeni drugdje. To je u skladu s prethodnim istraživanjima koja pokazuju da je veća procijenjena dobna razlika mozga prisutna već u prvoj epizodi shizofrenije i pacijenata s prvom epizodom psihoze“.

 


Izvornik: Constantinides C, Han LKM, Alloza C, i sur. Brain ageing in schizophrenia: evidence from 26 international cohorts via the ENIGMA Schizophrenia consortium. Mol Psychiatry. 2022 Dec 9.

Preveo: Tvrtko Žarko, dr. med. za https://bolnica-vrapce.hr/starenje-mozga-kod-osoba-sa-shizofrenijom/