Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Usporedba dva nedavna istraživanja trebala bi nas zabrinuti. U rujnu je Nacionalni institut za zlouporabu droga (NIDA) izvijestio da je uporaba kanabisa među studentima dosegla 44% u 2020., što je značajno povećanje u odnosu na 38% u 2015. i na najvišoj razini od 1980-ih. (1). Kanabis koji je trenutno dostupan potentniji je od onoga koji se koristio u prošlosti. Ovo izvješće slijedi nakon izvješća danskih znanstvenika iz srpnja 2022. u kojem se navodi da je sve veća uporaba kanabisa vjerojatan uzrok sve veće učestalosti shizofrenije zabilježene u toj zemlji u posljednja dva desetljeća. (2) Sve veća učestalost shizofrenije ili psihoze općenito također je zabilježena u Engleskoj, Švicarskoj i Kanadi, osobito među mladima. (3-5) Budući da je 19 američkih država već legaliziralo rekreacijsku uporabu kanabisa, a druge države razmatraju tu opciju, mogući odnos između uporabe kanabisa i porasta shizofrenije potencijalno je vrlo važan i potrebno ga je potvrditi.

Mrežna stranica Nacionalnog instituta za mentalno zdravlje (NIMH) sebe opisuje kao “vodeću federalnu agenciju za istraživanje psihičkih poremećaja”. Shizofrenija se općenito smatra psihičkim poremećajem s najtežim dizabilitetom čiji su troškovi 2013., prema procjenama, iznosili 155.7 milijardi USD godišnje. (6) Stoga bi se moglo očekivati da NIMH ima točne informacije o incidenciji i prevalenciji shizofrenije i neku ideju rastu li, smanjuju se ili su konstantne tijekom vremena. Međutim, kada je novinar upitao NIMH za njihov komentar na izvješće o kanabisu i shizofreniji iz Danske, glasnogovornik NIMH-a nije imao ništa za ponuditi osim što je rekao da je “teško dobiti točnu procjenu prevalencije shizofrenije jer je dijagnoza složena i preklapa se s drugim poremećajima.” (7)

Zapravo, iz NIMH-a kažu da ne znaju prevalenciju shizofrenije u SAD-u osim u širokim granicama. (8,9) Posljednje četiri godine, mrežna stranica NIMH-a kombinirala je shizofreniju s drugim “srodnim psihotičnim poremećajima” i tvrdila da je prevalencija za sve te poremećaje “između 0.25% i 0.64%” stanovništva, što znači između 772 000 i dva milijuna osoba. Za svaki drugi psihički poremećaj, osim shizofrenije, NIMH daje točan broj prevalencije.

Dio problema leži u tome što NIMH nije proveo ozbiljno istraživanje incidencije ili prevalencije shizofrenije ili drugih ozbiljnih duševnih bolesti u 40 godina. U to je vrijeme navodio da je jednogodišnja prevalencija shizofrenije među odraslim osobama u SAD-u iznosila 1.1%, što je ekvivalentno 2.6 milijuna odraslih na temelju podataka popisa iz 2010. (10) NIMH je koristio taj postotak kao svoju službenu procjenu za prevalenciju shizofrenije do 2017. U to vrijeme, iz razloga koje tek treba objasniti, NIMH je objavio da je stvarna prevalencija shizofrenije kod odraslih zapravo samo 0.3%, ili 704 000 osoba. Kao opravdanje za ove nove brojke, NIMH je naveo studiju iz 2005. koja je brojala samo osobe sa shizofrenijom koje su živjele kod kuće (uključujući studente). Oni koji žive drugdje – uključujući bolnice, domove za psihički bolesne odrasle osobe, pritvor, zatvor i život na ulici – nisu bili uključeni. (11) Budući da je NIMH učinkovito napravio da dva milijuna osoba sa shizofrenijom nestane bez opravdanja, te su brojke bile javno ismijavane. (12,13) Reakcija NIMH-a bila je priznati da stvarno ne znaju prevalenciju i ponuditi raspon gore navedenih brojki. (8,9)

Kako bi se utvrdilo povećava li se neka bolest ili smanjuje tijekom vremena, potrebne su pouzdane osnovne brojke kao i ponovljena istraživanja. Budući da NIMH nikada nije ponovio istraživanje prevalencije iz 40 godina stare studije ili uspostavio drugu pouzdanu početnu vrijednost, nema načina da kaže raste li shizofrenija ili opada. Zapravo, od 1990-ih postoje sugestije da bi se mogla povećavati. Čini se da se posljednjih godina povećao broj ozbiljno duševno bolesnih osoba koje su beskućnici ili zatvorenici, a osobe koje boluju od shizofrenije čine značajan dio te populacije. Shizofrenija je glavni, i očito sve veći, doprinos trošku programa Medicaid i Medicare. A dijagnostička kategorija “psihičkih poremećaja” bila je jedan od najbrže rastućih dijelova programa zajamčene minimalne naknade i osobne invalidnine. (14)

Za američku je medicinu neugodno što NIMH ima tako malo doprinosa u tako važnom pitanju. U najmanju ruku, NIMH bi trebao izdati prijedlog za pokušaj potvrde danske studije u drugoj zemlji koja ima odgovarajuće podatke kako bismo imali konačan odgovor na ovo pitanje.

 


Izvornik: Torrey EF. Is Cannabis Use Increasing Schizophrenia? Psychiatric Times. 5. siječnja 2022.
Preveo: dr. sc. Ivan Ćelić, dr. med. za https://bolnica-vrapce.hr/povecava-li-uporaba-kanabisa-broj-oboljelih-od-shizofrenije/