Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Vijest

Vlada Republike Hrvatske donijela Nacionalnu strategiju djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine

8. veljače, na 15. sjednici Hrvatskog sabora donesena je Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine.
Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 169. sjednici održanoj 24. studenoga 2022. godine donijela Strateški okvir razvoja mentalnog zdravlja do 2030.
Potrebu za novim strateškim pristupom u zaštiti mentalnog zdravlja potiče nekoliko velikih globalnih izazova, kao što su demografske promjene, osobito u smislu povećane zastupljenosti starije populacije te promjene zastupljenosti psihičkih poremećaja u ukupnom morbiditetu.
U Republici Hrvatskoj dodatne su izazove donijele i posljedice rata i tranzicijskog razdoblja, uključujući porast socijalne nesigurnosti te broja osoba s poremećajima povezanim sa stresom i broja osoba koje zloupotrebljavaju psihoaktivne tvari.
Strateški okvir razvoja mentalnog zdravlja:
Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti: