Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 169. sjednici održanoj 24. studenoga 2022. godine donijela Strateški okvir razvoja mentalnog zdravlja do 2030. Mentalno zdravlje jedan je od javnozdravstvenih prioriteta Svjetske zdravstvene organizacije. Potrebu za novim strateškim pristupom u zaštiti mentalnog zdravlja potiče nekoliko velikih globalnih izazova, kao što su demografske promjene, osobito u smislu povećane zastupljenosti starije populacije te promjene zastupljenosti psihičkih poremećaja u ukupnom morbiditetu. U Republici Hrvatskoj dodatne su izazove donijele i posljedice rata i tranzicijskog razdoblja, uključujući porast socijalne nesigurnosti te broja osoba s poremećajima povezanim sa stresom i broja osoba koje zloupotrebljavaju psihoaktivne tvari.

Svrha je donošenja Strateškog okvira razvoja mentalnog zdravlja do 2030. da se u skladu s već donesenim komplementarnim strategijama na drugim područjima, osobito na području zdravstvene zaštite, uspostave dugoročni ciljevi za unaprjeđenje postojećih i razvoj novih modela zaštite mentalnog zdravlja kako bi se smanjila pojava psihičkih poremećaja i invalidnosti povezanih s njima te povećala dostupnost skrbi na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Temelji su kvalitetne skrbi podizanje svijesti o problemima mentalnog zdravlja, pravodobno otkrivanje psihičkih poremećaja te odgovarajuće liječenje i rehabilitacija.

Dio kvalitetne skrbi rezultira potpunim oporavkom osoba sa psihičkim poremećajima i njihovim uključivanjem u zajednicu aktivnim sudjelovanjem u terapijskom procesu. Unaprjeđenje i zaštita mentalnog zdravlja bitni su za cjelokupnu društvenu zajednicu zbog podizanja kvalitete zdravlja građana što pridonosi osobnom zadovoljstvu, socijalnoj uključenosti i produktivnosti cijele zajednice. Time se smanjuju potrebe za zdravstvenom skrbi te se potiče ekonomski i društveni razvoj.

Cjelokupni dokument možete otvoriti OVDJE.

 


Preneseno s https://bolnica-vrapce.hr/donesen-strateski-okvir-razvoja-mentalnog-zdravlja-do-2030/