Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan – Dnevna bolnica za oboljele od Alzheimerove i drugih demencija

Jankomir 11

Svaki radni dan od 8:00 do 16:00 sati

Telefon: 01 3430 000

E-mail: pbsvi@pbsvi.hr ; narucivanje@pbsvi.hr

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež

Ul. Ivana Kukuljevića 11

Od 0:00 do 24:00 sata

Telefon: 01 4862 503

E-mail: tajnistvo@djecja-psihijatrija.hr

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež – Dnevna bolnica

Ul. Ivana Kukuljevića 11

Telefon: 01 4862 532

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež – Bolnički odjel

Ul. Ivana Kukuljevića 11

Telefon: 01 4862 511

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež – Specijalističko – konzilijarni odjel

Ul. Ivana Kukuljevića 11

Naručivanje u vremenu od 10:00 do 14:00 i od 17:00 do 18:00 sati na broj telefona 01 4862 543.

Telefon: 01 4862 503

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež – Hitna ambulanta

Ul. Ivana Kukuljevića 11

Od 0:00 do 24:00 sata

Telefon: 01 4862 503

KBC Zagreb – Ambulanta Odjela za poremećaje raspoloženja i anksiozne poremećaje s intenzivnom skrbi

Kišpatićeva 12

Ponedjeljkom od 13:00 do 18:00 sati/ petkom od 08:00 do 13:00 sati.

Telefon: 01 2376 471

KBC Zagreb – Ambulante Zavoda za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja

Kišpatićeva 12

Utorkom od 12:00 do 18:00 sati / srijedom od 12:00 do 19:30 sati / četvrtkom od 09:00 do 13:00 sati.

Telefon: 01 2376 471

KBC Zagreb – Ambulanta Zavoda za hitna i krizna stanja

Kišpatićeva 12

Telefon: 01 2376 471

KBC Zagreb – Ambulanta Zavoda za psihološku medicinu

Kišpatićeva 12

Telefon: 01 2376 449

E-mail: psihmed@kbc-zagreb.hr

KBC Zagreb – Ambulante Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju

Kišpatićeva 12

Telefon: 01 2376 504

E-mail: djecja.psihijatrija.psihoterapija@kbc-zagreb.hr

KBC Zagreb – Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju

Kišpatićeva 12

Telefon: 01 2376 504

E-mail: djecja.psihijatrija.psihoterapija@kbc-zagreb.hr

KBC Zagreb – Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu

Kišpatićeva 12

Od 0:00 do 24:00 sata

Telefon: 01 2388 888

E-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr

KBC Zagreb – Ambulante Odjela za kognitivne poremećaje i komorbidna stanja s intenzivnom skrbi

Kišpatićeva 12

Telefon: 01 2376 471

KBC Zagreb – Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu – Centar za krizna stanja i prevenciju suicida

Kišpatićeva 12

Od 0:00 do 24:00 sata

Telefon: 01 2376 470

KBC Zagreb – Ambulante Odjela za shizofreniju i druge psihotične poremećaje s intenzivnom skrbi

Kišpatićeva 12

Ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od 10:00 do 14:00 sati

Telefon: 01 2376 471

KBC Sestre milosrdnice – Referentni centar za alkoholizam i ovisnosti Ministarstva zdravlja RH

Vinogradska cesta 29

Telefon: 01 3787 111

E-mail: kbcsm@kbcsm.hr

KBC Sestre milosrdnice – Klinika za pedijatriju – Pedijatrijska ambulanta za poremećaje u jedenju

Vinogradska cesta 29

Telefon: 01 3787 546

E-mail: pedijatrija.kbcsm@kbcsm.hr

KBC Sestre milosrdnice – Klinika za psihijatriju

Vinogradska cesta 29

Telefon: 01 3787 734

E-mail: psihijatrija@kbcsm.hr

KB Dubrava – Klinika za psihijatriju

Avenija Gojka Šuška 6

Naručivanje telefonom svaki radni dan od 12:00 do 16:00 sati

Telefon: 01 2902 604