Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

NZJZ “Dr. Andrija Štampar” – Centar za mentalno zdravlje odraslih

Mirogojska 11

Ponedjeljak, srijeda, petak od 8:00 do 16:00 sati / utorak, četvrtak od 12:00 do 20:00 sati

Telefon: 01 3830 066

E-mail: danica.romac@stampar.hr

NZJZ “Dr. Andrija Štampar”- Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti

Mirogojska cesta 11

Ponedjeljak, srijeda, petak od 8:00 do 16:00 sati / utorak, četvrtak od 12:00 do 20:00 sati

Telefon: 01 3830 066

E-mail: mirjana.orban@stampar.hr

NZJZ “Dr. Andrija Štampar” – Služba za školsku i adolescentnu medicinu – Centar za mlade

Mirogojska cesta 16

Telefon: 01 4696 281

E-mail: skolska@stampar.hr

NZJZ “Dr. Andrija Štampar” – Savjetovalište za poteškoće učenja i prilagodbe

Mirogojska cesta 16

Telefon: 01 4696 281

E-mail: skolska@stampar.hr

NZJZ “Dr. Andrija Štampar” – Centar za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih

Hirčeva 1

Ponedjeljak, srijeda od 12:00 do 20:00 sati / utorak, četvrtak, petak od 8:00 do 16:00 sati

Telefon: 01 6468 340

NZJZ “Dr. Andrija Štampar” – Centar za mentalno zdravlje odraslih

Hirčeva 1

Ponedjeljak, srijeda od 12:00 do 20:00 sati / utorak, četvrtak, petak od 8:00 do 16:00 sati

Telefon: 01 6468 340

NZJZ “Dr. Andrija Štampar” – Centar za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih

Remetinečki gaj 14

Ponedjeljak, srijeda, petak od 8:00 do 16:00 sati / utorak, četvrtak od 12:00 do 20:00 sati

Telefon: 01 3830 088

NZJZ “Dr. Andrija Štampar” – Centar za mentalno zdravlje odraslih

Remetinečki gaj 14

Ponedjeljak, srijeda, petak od 8:00 do 16:00 sati / utorak, četvrtak od 12:00 do 20:00 sati

Telefon: 01 3830 066

NZJZ “Dr. Andrija Štampar” – Centar za mentalno zdravlje osoba starije dobi

Remetinečki gaj 14

Ponedjeljak, srijeda, petak od 8:00 do 16:00 sati / utorak, četvrtak od 12:00 do 20:00 sati

Telefon: 01 3830 088

E-mail: marija.jukic@stampar.hr

NZJZ “Dr. Andrija Štampar” – Centar za mentalno zdravlje osoba starije dobi

Ožegovićeva 9

Ponedjeljak, srijeda od 12:00 do 20:00 sati / utorak, četvrtak, petak od 8:00 do 16:00 sati

Telefon: 01 6414 030

NZJZ “Dr. Andrija Štampar” – Centar za mentalno zdravlje odraslih

Ožegovićeva 9

Ponedjeljak, srijeda od 12:00 do 20:00 sati / utorak, četvrtak, petak od 8:00 do 16:00 sati

Telefon: 01/ 6414 030

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Ul. Ignjata Đorđića 26

Svakim radnim danom od 07:30 do 20:00 sati.

Telefon: 01 3457 518

E-mail: info@poliklinika-djeca.hr

Klinika za psihijatriju Vrapče

Bolnička cesta 32

Svakim radnim danom 08:00 do 16:00 sati.

Telefon: 01 3780 666

E-mail: bolnica@bolnica-vrapce.hr

Klinika za psihijatriju Vrapče – Dnevna bolnica za mlade s anksioznim poremećajima

Bolnička cesta 32

Telefon: 01 3713 298

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Klinika za psihijatriju Vrapče – Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju

Bolnička cesta 32

Pružanje skrbi hospitaliziranim pacijentima: 0-24 sata, radno vrijeme dnevne bolnice: 8:00 -15:00 sati.

Telefon: 01 3780 666

E-mail: bolnica@bolnica-vrapce.hr

Klinika za psihijatriju Vrapče – Dnevna bolnica za dijagnostiku i rane intervencije

Bolnička cesta 32

Telefon: 01 3713 255

E-mail: dijagnostika.prodromi@bolnica-vrapce.hr

Klinika za psihijatriju Vrapče – Ambulantne psihoterapijske grupe

Bolnička cesta 32

Telefon: 01 3713 258

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Klinika za psihijatriju Vrapče – Socioterapijski program

Bolnička cesta 32

Telefon: 01 3713 206

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Klinika za psihijatriju Vrapče – Psihoterapijski intermitentni program za mlade

Bolnička cesta 32

Telefon: 01 3713 206

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Klinika za psihijatriju Vrapče – Psihoterapijski program za roditelje u procesu žalovanja

Bolnička cesta 32

Telefon: 01 3713 206

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr