Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Klinika za psihijatriju Vrapče – Program podrške roditeljima

Bolnička cesta 32

Telefon: 01 3713 206

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Klinika za psihijatriju Vrapče – Program obiteljskog savjetovališta

Bolnička cesta 32

Telefon: 01 3713 206

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Klinika za psihijatriju Vrapče – Antistres program

Bolnička cesta 32

Telefon: 01 3713 206

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Klinika za psihijatriju Vrapče – Dnevna bolnica za psihotraumu

Bolnička cesta 32

Telefon: 01 3713 206

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Klinika za psihijatriju Vrapče – Dnevna bolnica za neurotske poremećaje

Bolnička cesta 32

Telefon: 01 3713 298

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Klinika za psihijatriju Vrapče – Dnevna bolnica za psihosomatske poremećaje

Bolnička cesta 32

Telefon: 01 3713 206

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Klinika za psihijatriju Vrapče – Dnevna bolnica za anksiozne poremećaje

Bolnička cesta 32

Telefon: 01 3713 298

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan

Jankomir 11

Od 0:00 do 24:00 sata

Telefon: 01 3430 000

E-mail: pbsvi@pbsvi.hr

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan – Zavod za produženo liječenje, palijativnu skrb i demencije

Jankomir 11

Dnevna bolnica - svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati

Telefon: 01/ 3430 002

E-mail: paola.presecki@pbsvi.hr

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan – Dnevna bolnica za psihotične poremećaje

Jankomir 11

Telefon: 01 3430 000

E-mail: pbsvi@pbsvi.hr; narucivanje@pbsvi.hr

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan – Terapijski program za oboljele od malignih bolesti (ZEBRA)

Jankomir 11

Telefon: 01 3430 000

E-mail: pbsvi@pbsvi.hr; narucivanje@pbsvi.hr

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan – Dnevna bolnica za liječenje ovisnosti o internetu i videoigrama

Jankomir 11

Telefon: 01 3430 000

E-mail: pbsvi@pbsvi.hr; narucivanje@pbsvi.hr ; davor.bodor@pbsvi.hr

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan – Program integrativne psihijatrije

Jankomir 11

Telefon: 01 3430 000

E-mail: pbsvi@pbsvi.hr; narucivanje@pbsvi.hr

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan – Preventivno-terapijski i rehabilitacijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja

Jankomir 11

Ponedjeljak – petak od 08:00 do 14:00 sati

Telefon: 01 3430 000

E-mail: pbsvi@pbsvi.hr; narucivanje@pbsvi.hr; slobodanka.cvitanusic@pbsvi.hr

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan – Dnevna bolnica za liječenje poremećaja prehrane

Jankomir 11

Radnim danom od 10:00 do 20:00 sati

Telefon: 01 3430 000

E-mail: pbsvi@pbsvi.hr; narucivanje@pbsvi.hr; hrvoje.handl@pbsvi.hr

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan – Dnevna bolnica za nepsihotične poremećaje

Jankomir 11

Telefon: 01 3430 000

E-mail: pbsvi@pbsvi.hr; narucivanje@pbsvi.hr

Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

Vinogradska cesta 29

E-mail: hskla.zg@gmail.com

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan – Dnevna bolnica za ovisnost o kockanju

Jankomir 11

Telefon: 01 3430 000

E-mail: pbsvi@pbsvi.hr; narucivanje@pbsvi.hr ; davor.bodor@pbsvi.hr

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan – Dnevna bolnica za ovisnost o duhanu – Škola nepušenja

Jankomir 11

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije program Dnevne bolnice za ovisnost o duhanu odvija se online.

Telefon: 01 3430 000

E-mail: pbsvi@pbsvi.hr; narucivanje@pbsvi.hr; davor.bodor@pbsvi.hr

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan – Dnevna bolnica za ovisnost o alkoholu

Jankomir 11

Od ponedjeljka do petka, od 08:00 do13:00 sati, kroz period od tri mjeseca.

Telefon: 01 3430 000

E-mail: pbsvi@pbsvi.hr; narucivanje@pbsvi.hr; davor.bodor@pbsvi.hr