Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Hrabri telefon za djecu

Trg svibanjskih žrtava 1995., br.2.

Svaki radni dan od 09:00 do 20:00 sati

Telefon: 116 111

E-mail: savjet@hrabritelefon.hr

Društveni centar Borovje

Bože i Nikole Bionde 32

Svakim radnim danom od 09:00 do 20:00 sati

Telefon: 01 6112 758

E-mail: drustvenicentar@hrabritelefon.hr

Savjetovalište hrabrog telefona za djecu i roditelje „Snaga obitelji“

Ulica Bože i Nikole Bionde 7

Svaki radni dan od 08:00 do 20:00 sati

Telefon: 091/222 1718

E-mail: savjetovaliste@hrabritelefon.hr

Hrabri telefon za mame i tate

Trg svibanjskih žrtava 1995. br 2

Svaki radni dan od 09:00 do 20:00 sati

Telefon: 0800 0800

E-mail: savjet@hrabritelefon.hr

Plavi telefon za djecu, mlade i odrasle

Ilica 36

Linija pomoći: od ponedjeljka do nedjelje od 09:00 do 20:00 sati

Telefon: 01 4833 888

E-mail: info@plavi-telefon.hr

Centar za poremećaje hranjenja BEA

Ilica 106 A

Radnim danima od 10:00 do 15:00 sati

Telefon: 098 900 59 73

E-mail: info@centarbea.hr

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET

Ratarska 7

Radnim danima od 8:30 do 16:30 sati

Telefon: 015803726

E-mail: let@udruga-let.hr

Udruga Susret

Ulica Marka Stančića 1

Telefon: 01/4682-470, 091/1234-495

E-mail: info@udruga-susret.hr

Udruga za podizanje kvalitete života psihijatrijski liječenih osoba PUTOKAZ

Martićeva 67

Telefon: 099 6876156

E-mail: josipovic.nikoleta@gmail.com

BoliMe – podrška mentalnom zdravlju mladih

E-mail: inicijativabolime@gmail.com

Udruga ŽENSKA POMOĆ SADA – SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA (sklonište i savjetovalište)

Od 0:00 do 24:00 sata

Telefon: 0800 655 222

E-mail: zenskapomocsada@gmail.com

Obiteljsko savjetovalište Caritasa Zagrebačke nadbiskupije

Ulica Stjepana Babonića 121

Ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 8:00 do 16:00 sati; četvrtkom od 10:00 do 18:00 sati

Telefon: 098 40 85 35

E-mail: savjetovaliste.psiholog@czn.hr

Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU

Kneza Mislava 10 (u dvorištu)

Radnim danom od 8:00 do 16:00 sati

Telefon: 01 6418 765

E-mail: info@svezanju.hr

Centar za žene žrtve rata – ROSA (savjetovalište)

Ulica kralja Držislava 2

Svaki dan od 10:00 do 18:00 sati.

Telefon: 0800 7799

E-mail: cenzena@zamir.net

Ženska soba – Centar za seksualna prava

Maksimirska cesta 51 A

Svakim radnim danom od 09:00 do 17:00 sati

Telefon: 01/6119-444

E-mail: savjetovaliste@zenskasoba.hr

Udruga B.a.B.e. (savjetovalište)

Selska cesta 112a

Radnim danom od 08:00 do 17:00 sati

Telefon: 01 4663 666

E-mail: babe@babe.hr

Udruga Autonomna ženska kuća Zagreb

Radnim danom od 10:00 do 17:00 sati

Telefon: 0800 5544

E-mail: azkz@zamir.net

Savjetovalište za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga – Zagreb“

Ozaljska ulica 93

Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 16:30 do 19:30 sati

Telefon: 0800 8898

E-mail: mirna-zona@zagreb.hr

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest (HUAB)

Ilica 48

Radnim danima od 12:00 do 16:00 sati.

Telefon: 091 4004 138

E-mail: alzheimer@alzheimer.hr

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) – Savjetovalište

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Mirogojska 8

Svakim radnim danom od 12:00 do 15:30 sati.

Telefon: 091 3377 120

E-mail: psihosocijalna.podrska@huhiv.hr