Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Iako se danas sve više govori o nužnosti brige za mentalno zdravlje, statistički podaci, kao i svakodnevno iskustvo, upozoravaju da nismo ni blizu rješenju ovog velikog problema. Svakodnevno svjedočimo porastu problema mentalnog zdravlja, posebno među mladima te poteškoćama s kojima se mladi svakodnevno susreću na putu njihova odrastanja. Poteškoće s mentalnim zdravljem koje se javljaju u ranijoj dobi mogu utjecati na kvalitetu života i u mlađoj te odrasloj dobi, ako se problemi mentalnog zdravlja ne prepoznaju na vrijeme i ne pruži se potrebna stručna pomoć.

Uzimajući u obzir svakodnevni porast rizičnih čimbenika kojima su mladi izloženi, ali i činjenicu da su poremećaji mentalnog zdravlja kod mladih osoba u porastu te da su mladi osobito dragocjena društvena skupina koja traži povećanu pažnju i prioritetno organiziranje društvenih struktura, skrb o mentalnome zdravlju mladih jedan je od prioriteta u radu i djelovanju Grada Zagreba i Gradskog ureda za zdravstvo.
Grad Zagreb posebnu pažnju posvećuje upravo mentalnom zdravlju djece i mladih stoga su i brojni ciljevi ovog projekta, a među najznačajnijima je podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja među mladima, jer ono utječe ne samo na pojedinca i njegovu okolinu, nego i na cjelokupno društvo. Zatim, smanjenje stigme prema mentalnim poremećaja i psihijatrijskim bolestima te osiguravanje ugodne atmosfere za daljnje rasprave o problemima i pitanjima ove tematike. 

Projekt ”Promicanje mentalnog zdravlja – Pogled u sebe” provodi se u srednjim školama Grada Zagreba u organizaciji Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo, Doma zdravlja Zagreb – Zapad i Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska, odobren je od strane Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti i obrazovanja te je dobitnik Rektorove nagrade 2017 i 2019. godine za društveno koristan rad, što potvrđuje njegovu kvalitetu i značaj, stručnu i znanstvenu verifikaciju.  

Posebno je važno istaknuti da je projekt „Promicanje mentalnog zdravlja – Pogled u sebe” predstavljen i na međunarodnoj Generalnoj skupštini IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) u kolovozu 2016. u Mexicu, gdje je ušao među prvih 10 projekata na svijetu te je osvojio 2. mjesto, a 2020. godine nagrađen 1. mjestom na svijetu u području najboljih praksi za mlade po ocjeni IFMSA (lnternational Federation of Medical Students Associations). 

Cilj projekta je podizanje svijesi o poremećajima mentalnog zdravlja među mladima kako bi potaknuli mlade na bolje upoznavanje samih sebe kako bi poboljšali svoje mentalnog zdravlje, koje je temelj za individualnu dobrobit i djelotvorno funkcioniranje pojedinca i zajednice. Projekt se provodi kroz niz od ukupno osam  (8) radionica vršnjačke podrške mladima, a usmjeren je i na jačanje kompetencija stručnjaka te na širu zajednicu. 

Projekt se provodi kroz niz radionica vršnjačke podrške mladima i u dosadašnjem razdoblju provedbe od 2016. do 2019. godine (zbog pandemije projekt se nije provodio u 2020. godini) obuhvaćeno je 15 srednjih, 100 razreda,  preko 2200 učenica i učenika. Radionice provode studenti koji su prethodno prošli dvodnevnu edukaciju, a provedba se odvija uz stručnu superviziju od strane spec. psihijatrije i dipl. prof. psihologije.

Po završetku svake pojedine radionice svi učenici ispunjavaju kratki Evaluacijski listić (Radić, Lučev i Mandić, 2015) posebno osmišljen za potrebe projekta s ciljem ocjenjivanja subjektivnog dojma korisnosti i zadovoljstva učenika radionicom, kako bi se sukladno rezultatima program mogao unaprjeđivati u nadolazećim ciklusima.

Kako bi se objektivno ocijenio utjecaj radionica na promjenu svijesti o sebi učenika po završetku radionica u odnosu na stanje prije te korisnost i uspješnost ovog oblika edukacije, učenici u sklopu prve i osme radionice ispunjavaju Skalu svijesti o sebi (Fenigstein, Scheier i Buss, 1975) i Skalu privatne svijesti o sebi (Huić, 2009). 

U provedbi projekta na razini pojedine škole aktivno sudjeluju i djelatnici škole kako bismo cjelovitom intervencijom stvorili pozitivnu atmosferu za aktivan rad na promicanju mentalnog zdravlja mladih. Uključenost liječnika školske medicine, školskog psihologa i pedagoga u provedbi projekta neizostavna je karika od samog početka zbog suradnje i stručnog nadzora učenika koji imaju ili kod kojih je prepoznat poremećaj mentalnog zdravlja zbog daljnjeg upućivanja u nadležne specijalizirane institucije. Sudjelovanje u projektu je dobrovoljno, roditelji daju pisani pristanak za sudjelovanje učenika/ce u ovome preventivnom programu. 

Projektom je do sada obuhvaćeno 182 stručno educiranih studenata – edukatora koji putem stručno kreiranih radionica educiraju učenike srednjih škola te oko 1600 stručnjaka u okviru ukupno 4 održana znanstveno-stručna Simpozija.  

Primjer dobre prakse Grada Zagreba ovog Projekta  se proširio i na Osijek, Rijeku i Split. U sklopu projekta, a sukladno odobrenju Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti i obrazovanja za znanstveno istraživački rad provedeno je i empirijsko istraživanje među populacijom učenika srednjih škola Grada Zagreba s ciljem prikupljanja podataka o mentalnom zdravlju te izloženosti rizičnim čimbenicima te potencijalno zaštitnim čimbenicima koji smanjuju vjerojatnost razvoja psiholoških problema i poremećaja. Istraživanje je proveo Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba u suradnji sa Odsjekom za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Domom zdravlja Zagreb – Zapad i Međunarodnom udrugom studenata medicine Hrvatska, a uz potporu Gradskog ureda za obrazovanje.

Budući da je za brigu o mentalnom zdravlju iznimno važna međusektorska suradnja i multidisciplinarni pristup, poseban naglasak u ovom projektu je stavljen na interdisciplinarni pristup mentalnom zdravlju.

——————–

Cilj Projekta ‘’Promicanje mentalnog zdravlja – Pogled u sebe’ je razvoj mehanizama kojima se mentalno zdravlje mladih može osnažiti i tako prevenirati nastanak poremećaja.

Znanstveno stručni simpozij „Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te“ jedan je od ishoda javnozdravstveno-edukativnog projekta „Promicanje mentalnog zdravlja – Pogled u sebe“ koji od 2016. godine provode Dom zdravlja Zagreb-Zapad / Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatske – CroMSIC uz potporu Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo i Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba, a s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja među mladima, destigmatizacije i poticanje brige za vlastito mentalno zdravlje. Iako je simpozij tematikom posvećen mladima, kako srednjoškolcima, tako i studentima, poseban dio predavanja usmjeren je prema nastavnicima i stručnim suradnicima zdravstvenih i odgojnih ustanova, koji uz roditelje, prvi mogu prepoznati i spriječiti nepoželjan ishod psihofizičkog razvoja kod djece i mladih. Cilj skupa je i pružiti smjernice za razvoj suportivnog okruženja mladima, stručna predavanja vodećih psihijatara i psihologa sudionicima.

Više o projektu pratite na FB stranici @Pogledusebe