Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Znanstveno stručni simpozij „Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te“ održao se održao se od 14. do 15. prosinca 2018. godine pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva i gradonačelnika Grada Zagreba te uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u prostorima Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“. Simpozij je okupio brojne stručnjake (nastavnike, stručne suradnike u školama, liječnike školske medicine kao i stručnjake iz područja psihologije, psihijatrije i bliskih područja), koji su još jednom ukazali na važnost i nužnost brige za mentalno zdravlje mladih.

Veliki odaziv na Simpozij (453 sudionika) ukazuje na činjenicu koliko je ova tema aktualna u području zdravstvenog, odgojno-obrazovnog, te socijalnog sustava.

Znanstveno stručni simpozij „Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te“ jedan je od ishoda javnozdravstveno-edukativnog projekta „Promicanje mentalnog zdravlja – Pogled u sebe“ koji od 2016. godine provode Dom zdravlja Zagreb-Zapad / Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatske – CroMSIC uz potporu Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo i Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba, a s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja među mladima, destigmatizacije i poticanje brige za vlastito mentalno zdravlje. Iako je simpozij tematikom posvećen mladima, kako srednjoškolcima, tako i studentima, poseban dio predavanja usmjeren je prema nastavnicima i stručnim suradnicima zdravstvenih i odgojnih ustanova, koji uz roditelje, prvi mogu prepoznati i spriječiti nepoželjan ishod psihofizičkog razvoja kod djece i mladih.

Svim prisutnima u ime organizatora i  domaćina obratili su se dr.sc. Vjekoslav Jeleč, predsjednik Simpozija i Mirela Šentija Knežević univ.spec., predsjednica Organizacijskog odbora Simpozija. Organizatori su istaknuli da je poseban naglasak simpozija stavljen  na koncept izvrsnosti u našem društvu te na učinke koje takav koncept ima u obrazovnom sustavu ali i u svakodnevnom životu, a veliki interes i odaziv sudionika simpozija potvrdio je neupitnu važnost provođenja projekata kojima se dodatno potiče svijest o važnosti mentalnog zdravlja među mladima te još jednom potvrdio da Grad Zagreb prepoznaje potrebe djece i mladih i njihove interese stavlja na prvo mjesto. Mentalno zdravlje u narednom razdoblju jedan je od vodećih prioriteta djelovanja Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba istaknula je Šentija Knežević.

Prigodnim su se riječima obratili posebni savjetnik za zdravstvo i sport, izaslanik predsjednice Republike Hrvatske, doc. dr. sc. Tomislav Madžar, pomoćnica ministra zdravstva prim. dr. sc. Vera Katalinić Janković, dr. sc. Ivana Pavić Šimetin ispred Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te doc. dr. sc. Miro Hanževački ravnatelj Doma zdravlja Zagreb-Zapad i Kristina Stamenković ispred Udruge studenata medicine Grada Zagreba, provoditelji programa „Mladi i mentalno zdravlje: Pogled u sebe“. Otvorivši simpozij, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba, dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević izrazila je zadovoljstvo kontinuiranim održavanjem simpozija „Slušam te“ kao i provedbom projekta „Promicanje mentalnog zdravlja – Pogled u sebe“ ističući pritom da je Grad Zagreb prvi u Republici Hrvatskoj koji sustavno provodi projekte zaštite mentalnog zdravlja mladih. Istaknula je da je mentalno zdravlje dio našeg općeg zdravlja, ali da su poremećaji mentalnog zdravlja nažalost rastući problem cjelokupnog društva, čemu svjedoči i podatak da je suicid 2. uzrok smrtnosti adolescenata u svijetu. U okruženju koje mladima na svakom koraku poručuje da moraju biti savršeni, pritisak akademskih i društvenih očekivanja značajno utječe na perfekcionističke modele ponašanja, koji mogu imati velike posljedice na našu djecu, pojedinca, organizaciju i zajednicu. Stoga je važno znati kako možemo pomoći u smanjivanju negativnog i poticanju pozitivnog, adaptivnog segmenta perfekcionizma.

Prepoznajući tu važnost, Grad Zagreb postavio je mentalno zdravlje kao jedan od javnozdravstvenih prioriteta, a o aktivnostima na području mentalnog zdravlja koje Gradski ured za zdravstvo provodi i podržava na području Grada Zagreba govorio je pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i predsjednik simpozija, dr. sc. Vjekoslav Jeleč. Grad Zagreb, osim što ima najviše osnovnih i srednjih škola, najveći je sveučilišni grad u Republici Hrvatskoj, i najurbanije mjesto okupljanja velikog broja kulturnih, društvenih i političkih, ekoloških i drugih inicijativa mladih.

Grad u kojem mladi između 15. i 30. godine života čine četvrtinu populacije, ima dužnost i obavezu posebnu pažnju posvetiti očuvanju zdravlja te skupine, pogotovo imajući u vidu da je to skupina s najmanje klasičnih zdravstvenih problema ali s velikim izazovima vezanim uz odrastanje, sazrijevanje, prilagodbu i rizična ponašanja. „Zagreb za zdravlje mladih“ informativni je vodič s važnim informacijama i predstavljenim zdravstvenim i psihosocijalnim uslugama koje Grad Zagreb, uz izravnu potporu iz gradskog proračuna osigurava mladima i to kroz redovite djelatnosti zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Grad Zagreb ili kroz program javnozdravstvenog nadstandarda Grada Zagreba.

Predstavnici Grada Zagreba  predstavili su primjere dobre prakse i multidisciplinarnog pristupa u zaštiti mentalnog zdravlja mladih u zajednici te besplatne (bez uputnice) usluge za mlade koje pružaju stručnjaci u Centru za zdravlje mladih Grada Zagreba i Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Zagreb-Zapad, te zajedno s predstavnicima Doma zdravlja Zagreb Zapad i Međunarodne udruge studenata medicine CroMSIC rezultate evaluacije provedbe projekta „Promicanje mentalnog zdravlja – Pogled u sebe“ u srednjim školama Grada Zagreba. Poboljšanje svijesti o sebi na skalama (Skala svijesti o sebi, Feningstein, Scheier i Buss, 1975 i Skala privatne svijesti o sebi, Huić, 2009) pokazuju da je rad s mladima, utemeljen na metodologiji vršnjačke edukacije i podrške, pravac kojim se može dalje kretati u promociji i zaštiti mentalnog zdravlja mladih. O važnosti vršnjačke podrške govorila je i prof. dr. sc. Danijela Štimac ispred Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Na simpoziju je dr.sc. Ivana Pavić Šimetin  predstavila i smjernice za rano otkrivanje mentalnih poremećaja te probir u školskoj dobi, što je ishod i kao potreba istaknuto i u zaključcima prošlogodišnjeg simpozija.

U sklopu simpozija održan je i okrugli stol pod nazivom „Koncept izvrsnosti u današnjem svijetu“ kojim je pokrenut razgovor o pritisku perfekcionizma, razloga zbog kojih se isti javlja, potrebi da se prikazujemo savršenima, strahu od neuspjeha te očekivanjima od pojedinca u društvenom i kulturološkom kontekstu. Stručnjaci su složni da je važno prepoznati negativnu emociju kod djece i prema potrebi uvesti intervenciju.

Stručnjaci su složni oko važnosti uvođenja sustavnog i kontinuiranog osnaživanja djece i mladih, te profesionalaca koji rade sa djecom i na Nacionalnoj razini. Ističu važnost ulaganja u programe vršnjačke podrške kao što je prikazano u projektu „Mladi i mentalno zdravlje: Pogled u sebe“, kao i to da je važno inicirati programe osnaživanja  obitelji.

3. Znanstveno stručni simpozij Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te

 

Promotivni videozapis za 3. simpozij “Mladi i mentalno zdravlje – Slušam te”: