Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Opća skupština Ujedinjenih naroda je u prosincu 1987. proglasila 26. lipnja Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, kako bi se na globalnoj razini podizala svijest o važnosti ove teme. Zlouporaba droga složen je društveni i zdravstveni fenomen koji pogađa milijune ljudi. Nedopuštene droge imaju goleme negativne posljedice, ne samo za osobe koje ih uzimaju, nego i za njihove obitelji i zajednice.

Grad Zagreb kao jedinica lokalne samouprave, u okviru svoje nadležnosti, neprestano razvija mjere kako bi se negativne posljedice ovog problema ublažile, a ujedno i one koji bi djelovale preventivno. Brojne usluge podrške i pomoći dostupne su građanima koji se bore s problemom ovisnosti u okviru zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb: Klinike za psihijatriju Vrapče, Klinike za psihijatriju Sveti Ivan te Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „ Dr. Andrija Štampar“.

Osim toga, uspostavljeno je i Povjerenstvo Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga i drugih oblika ovisnosti. Neke od zadaća Povjerenstva su: pratiti epidemiološko stanje bolesti ovisnosti, stanje i kretanje zlouporabe droga na području županija, izrađivati akcijske planove i programe suzbijanja zlouporabe droga i prevencije ovisnosti te praćenje njihove provedbe, razvijati aktivnu suradnju s državnim institucijama i nevladinim organizacijama.

Povjerenstvo radi na izradi Akcijskog plana Grada Zagreba za djelovanje na području ovisnosti koji će biti i službeno doneseni do konca 2023. Planom su posebno naglašene mjere prevencije, rane intervencije, liječenja, smanjenja štete, rehabilitacije, oporavka te društvene reintegracije osoba s problemom ovisnosti. Mjere u sklopu ovog dokumenta uključuju aktivnosti i programe usmjerene prema zlouporabi i ovisnosti o psihoaktivnim tvarima (alkohol, droge, duhanski i srodni proizvodi i tvari zabranjene u sportu) i ponašajnim ovisnostima (ovisnost o kockanju/klađenju, internetu i videoigrama).

Osim navedenog, Grad Zagreb ostvaruje uspješnu suradnju s organizacijama civilnog društva uz sufinanciranje rehabilitacijskih i preventivnih programa iz područja ovisnosti, temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekta udruga iz Proračuna Grada Zagreba.

Više informacija o uslugama, kontakt telefonima i stručnim savjetima možete pronaći ovdje, na ovom jedinstvenom web portalu o mentalnom zdravlju, a koji je Grad Zagreb u cilju dodatne podrške i pomoći te zaštite mentalnog zdravlja uspostavio početkom 2022. godine.