Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Rak je vodeći uzrok smrtnosti kod osoba s duševnim smetnjama. Iako su pojedinci s psihičkim problemima jednako podložni raku kao i opća populacija, u mnogo su većem riziku od smrtnosti od raka. Naime, zbog izostanka ranog probira u većini slučajeva, takvim se pacijentima često rak dijagnosticira kada je već napredovao u znatno uznapredovali stadij, čime se ograničavaju mogućnosti liječenja i prognoza.

Shizofrenija je jedna od takvih duševnih bolesti koja često negativno utječe na racionalno i koherentno mišljenje u pogođenih osoba. To ima implikacije za točnu dijagnozu bolesti kod ovih osoba, uključujući rak. Zapravo, dokazi za uspješan probir raka kod osoba koje boluju od shizofrenije su rijetki, s nesrazmjerom u različitim vrstama raka. Iz ovog razloga imperativ je razviti programe koji potiču takve pacijente na rani probir raka. U tu svrhu, u prvoj studiji ove vrste, istraživači sa Sveučilišta Okayama u Japanu proveli su randomizirano ispitivanje kako bi procijenili dobrobit intervencija za rano otkrivanje raka kod pacijenata sa shizofrenijom.

Dajući daljnji uvid u njihovu studiju objavljenu u Acta Psychiatrica Scandinavica, vodeći znanstvenik, dr. Masaki Fujiwara, kaže: “Iako se općine približavaju stanovništvu kako bi sudjelovale u probiru na rak, stope smrtnosti i dalje su visoke među ljudima s teškim psihičkim poremećajima. Stoga smo razvili pristup upravljanja slučajevima s posebnim naglaskom na probir kolorektalnog karcinoma, za pacijente sa shizofrenijom u psihijatrijskim ambulantama.”

Sto sedamdeset i dva pacijenta sa shizofrenijom u dvije psihijatrijske bolnice u Japanu nasumično su raspoređena da pored svog uobičajenog liječenja primaju asistenciju za probir raka, ili samo uobičajeno liječenje. Od bolničkog osoblja zaposlen je tim za vođenje slučaja koji će informirati i pomoći pacijentima u postupku probira kolorektalnog karcinoma (CRC). Kao primarni ishod procijenjeno je sudjelovanje u probiru kolorektalnog karcinoma koji uključuje test na okultno krvarenje u stolici, dok su sekundarni ishodi uključivali probir na druge vrste raka, uključujući karcinom dojke, želuca, pluća i vrata maternice. Provedena su tri savjetovanja za skupinu koja prima pomoć za probir raka. Pacijente su educirali o važnosti ranog probira raka, pomogli su im zakazati termin i pomogli u besplatnom pregledu gdje je to potrebno. Voditelji slučajeva također su pomogli pacijentima da se snađu u rješavanju problema s kojima su se suočavali tijekom procesa putem telefonskih naknadnih savjetovanja.

Značajno je da je 47.1% pacijenata iz savjetovane skupine podvrgnuto pregledu CRC-a, u usporedbi sa samo 11.8% pacijenata koji su primali samo uobičajeno liječenje. Znatno veći udio savjetovanih pacijenata također je prošao probir na druge vrste raka, u usporedbi s uobičajenom skupinom liječenih.

Ovi nalazi ukazuju na to da pacijenti sa shizofrenijom mogu sudjelovati u probiru raka u istoj mjeri kao i opća populacija, iako uz određenu pomoć. Provedba takvih usluga podrške u psihijatrijskim centrima može pomoći u poboljšanju svijesti i sudjelovanja u ranom pregledu raka kod pacijenata s psihičkim bolestima. Štoviše, opsežan postupak praćenja može osigurati da se pacijenti za koje se sumnja da imaju rak tijekom primarnog pregleda potaknu na kolonoskopiju i po potrebi zatraže daljnje liječenje. Napori u tom smjeru mogu pomoći u smanjenju smrtnosti od raka i poboljšati ishode pacijenata u takvim populacijama.

“Širenje ove intervencije u rutinsku kliničku praksu može pomoći u premošćivanju jaza između ranog otkrivanja raka i mortaliteta među osobama sa shizofrenijom i općoj populaciji”, zaključuje dr. Fujiwara.

Ovo će doista biti pozitivan korak prema osiguravanju pružanja zdravstvene zaštite ravnopravno među članovima populacije, bez obzira na stanje mentalnog zdravlja.

 


Fujiwara M, Yamada Y, Shimazu T, i sur. Encouraging participation in colorectal cancer screening for people with schizophrenia: A randomized controlled trial. Acta Psychiatr Scand. 2021 Jul 9. Izvor: https://ecancer.org/en/news/20782-intervention-for-early-cancer-screening-in-patients-with-mental-illness

Prevela: dr. sc. Marta Skelin, dr. med. za https://bolnica-vrapce.hr/intervencije-vezane-uz-rani-probir-na-karcinome-kod-osoba-s-dusevnim-smetnjama/