Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Seminar

Međunarodna konferencija pod nazivom “Oporavak od ovisnosti – preokret u politikama i praksi”

Datum: 13.-14.12.2021.
Lokacija: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Organizator: Udruženje "Proslavi Oporavak" iz Bosne i Hercegovine uz podršku WFAD-a (Svjetske Federacije protiv droga).

U Sarajevu je povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti od 13. do 14. prosinca održana međunarodna konferencija pod nazivom “Oporavak od ovisnosti – preokret u politikama i praksi” koja ima za cilj jačanje suradnje između ključnih dionika koji na izravan ili neizravan način rade s osobama koje su ovisne o drogama i onima u oporavku, ali i njihovim obiteljima.

Predavanjem pod naslovom “Oporavak na Klinici – (ne)moguća misija” dr. Ivan Ćelić predstavio je primjere dobre kliničke prakse iz naše bolnice na području zdravstvene zaštite osoba s problemom ovisnosti, naglasivši kako je model od zdravstvene ustanove do terapijske zajednice analogan modelu od primjene načela ‘smanjenja štete’ do puta prema oporavku. Umjesto isključivih, dogmatskih pristupa, kroz dijalog i međusektorsku suradnju možemo pružiti bolja rješenja i omogućiti bolje terapijske ishode. Projekti resocijalizacije osoba u stabilnom oporavku, suradnja s terapijskim zajednicama, koja je u novije vrijeme osnažena telepsihijatrijskim uslugama samo su neki od primjera koliku pozornost posvećujemo ovoj vulnerabilnoj i stigmatiziranoj populaciji.

 


Izvor: https://bolnica-vrapce.hr/oporavak-na-klinici-nemoguca-misija/