Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Događanje

IPAK ’23. – 2. znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem na temu ovisnosti o internetu, pušenju, psihoaktivnim tvarima, alkoholu i kockanju

Datum: 23. – 24. studenoga 2023.
Lokacija: Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, Zagreb
Organizator: Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, Gradski ured za socijalnu zaštitu zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Povjerenstvo Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih ovisnosti

Na 2. znanstveno-stručnom skupu koji se u organizaciji Dnevnih bolnica za ovisnosti održava u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, obilježit će se mjesec borbe protiv ovisnosti. S jedne strane stavit će se naglasak na prevenciju i ranu intervenciju, a s druge strane na najčešće kliničke izazove ali i društvene pojavnosti koje su trenutno prisutne u području ovisnosti. Na skupu će se otvoriti teme iz područja ponašajnih ovisnosti poput ovisnosti o kockanju ali i teme koje se odnose na rizično ponašanje u virtualnom svijetu osobito kod djece i mladih. U području ovisnosti o psihoaktivnim tvarima govorit će se o novim trendovima poput elektroničkih cigareta i rizika povezanih s njihovom uporabom te će se naglasak staviti na mentalno zdravlje mladih i uporabu sredstava ovisnosti u ovoj populaciji. U konačnici otvorit će se i pitanje zaštite mentalnog zdravlja žena ovisnih o alkoholu i drugim psihoaktivnim tvarima.

Kockanje i ovisnost o kockanju je dulje vrijeme predmet sve intenzivnijih društvenih rasprava i vrlo uznemirujućih prikaza u medijskom, odnosno javnom prostoru, što ne iznenađuje budući da smo zemlja s vrlo liberalnim pravnim okvirom koji regulira kockanje i u kojoj je čak 50 tisuća ljudi zadovoljava kriterije ovisnosti o kockanju, a gotovo 380 tisuća ljudi ima neke probleme s kontroliranjem navika kockanja. Upravo zato na skupu ćemo otvoriti najznačajnije teme iz ovog područja, a to su: tržište igara na sreću u Hrvatskoj, SAD-u i Izraelu, što možemo naučiti jedni od drugih?,  kockanje maloljetnika, oglašavanje igara na sreću i njihov utjecaj na mlade i osobe u riziku, organizirani sustavi liječenja ovisnika o kockanju kod nas i u svijetu, primjeri dobre prakse – evaluacija terapijskog programa za ovisnike o kockanju u Dnevnoj bolnici Klinike za psihijatriju Sveti Ivan. Program unutar sekcije kockanja nudi niz zanimljivih predavanja, radionica i okrugli stol obuhvaćajući time najvažnije teme iz ovog područja koje su istovremeno zanimljive i aktualne, ali i korisne za svakodnevnu kliničku i profesionalnu praksu ljudi koji rade s ovom populacijom pacijenata.

Renomirani stručnjaci govorit će o utjecaju interneta, društvenih mreža i videoigara na vršnjačko nasilje, što je tema koja je osobito važna kada se uzmu u obzir recentni događaji kod nas ali i u susjedstvu. Sekciju posvećenu ovisnosti i rizičnim ponašanjima na internetu započet ćemo psihodinamskim aspektima nasilja na društvenim mrežama. O mogućnostima preventivnog djelovanja, oblicima nasilja, razlikama između virtualnog i tradicionalnog nasilja te rezultatima recentnih istraživanja govorit će stručnjaci Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu i Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, dok će tehničku perspektivu prikazati stručnjaci Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Prenijet će iskustva rada s osobama ovisnima o internetu i videoigrama u našoj Dnevnoj bolnici, a priključit će se i javne osobe s iskustvom iz prve ruke.

Pušenje je i nadalje jedan od najvećih javnozdravstvenih problema u Hrvatskoj i najznačajniji preventabilni uzrok smrtnosti i obolijevanja. Sve veći broj potrošača prelazi na elektroničke cigarete i druge alternativne duhanske i nikotinske proizvode poput grijanog duhana i nikotinskih vrećica.

I dok je dio zakonodavne i stručne javnosti skeptičan prema tim proizvodima, sve je više njihovih pobornika koji tvrde da su oni manje štetni od klasičnih duhanskih proizvoda te da bi zbog toga trebali biti vidljiviji i dostupniji tvrdokornim pušačima. O ovoj temi, osobito o uporabi elektroničkih cigareta govorit će se u formi predavanja relevantnih stručnjaka te na okruglom stolu. Pridružit će  se liječnici s osobnim iskustvom, stručnjaci iz područja javnog zdravstva, obiteljske medicine, interne medicine i psihijatrije, znanstvenici i predstavnici zakonodavnih tijela. Druga tematska cjelina bit će posvećena propitivanju zakonskog dopuštenja pušenja u psihijatrijskim odjelima. Eminentni svjetski stručnjaci prikazat će problematiku iz svjetske i regionalne perspektive, a čut ćemo i iskustva Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja koje su prošle kroz tranziciju i psihijatrijske odjele učinile „zonama bez dima“, a dotaknut ćemo se i specifičnosti ove ovisnosti u duševnih bolesnika te etičkom aspektu aktualnog stava prema pušenju u psihijatrijskim odjelima. Na koncu će biti prikazan model i rezultati rada Škole nepušenja u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan.

Program unutar sekcije posvećene ženama s problemom ovisnosti o alkoholu i drugim psihoaktivnim tvarima nudi niz predavanja vezanih uz rodnu perspektivu u adiktologiji kao što su: liječenje psihijatrijskih komorbiditeta, nasilje prema ženama s problemom ovisnosti, kreiranje programa liječenja namijenjenih isključivo ženama s problemom štetne uporabe i ovisnosti o psihoaktivnim tvarima.

U konačnici će se otvoriti niz aktualnih i važnih pitanja u djelu koji se odnosi na mlade s teškoćama mentalnog zdravlja i uporabom sredstava ovisnosti. Adolescenti se u današnje vrijeme, osim razvojnih izazova, trebaju nositi i s brojnim stresorima koje je proteklih godina donijela i akumulirala pandemija. Istraživanja sugeriraju najveći utjecaj pandemije na mentalno zdravlje upravo kod te dobne skupine. U isto se vrijeme bilježi trend porasta korištenja kanabisa i drugih psihoaktivnih tvari kod mladih, kao i sve pozitivniji stav prema njihovoj uporabi. U okviru ovog dijela programa kroz predavanja i raspravu među stručnjakinjama i stručnjacima otvorit će se teme vezane uz mentalno zdravlje mladih u postpandemijsko vrijeme, rizike uporabe sredstava ovisnosti u toj dobnoj skupini te povezanosti uporabe kanabisa i razvoja psihotičnih smetnji. Predstavit će se psihoedukativni program za osobe oboljele od psihotičnih poremećaja s problemom štetne uporabe kanabisa i drugih psihoaktivnih tvari pod nazivom „Bez trave bistre glave!“.

Program događanja molimo vidjeti ovdje