Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Događanje

1. Međunarodni simpozij – mentalno zdravlje žena tijekom perinatalnog razdoblja – progres i izazovi

Datum: 9. i 10.5.2024.
Lokacija: Klinika za psihijatriju Sveti Ivan / Dvorana J. J. Strossmayer
Organizator: Klinika za psihijatriju Sveti Ivan u suradnji s Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo, Udrugom Zajedno uz podršku Grada Zagreba i HPD-a

Cilj ovog Simpozija je ukazati na nužnost rane detekcije te pravovremene timske suradnje u liječenju mentalnih poremećaja žena u perinatalnom razdoblju. Naglasak je na osvještavanju vlastitih strahova i dvojbi kao i dijeljenju vlastitih iskustava zdravstvenih djelatnika koji se bave zdravljem žena u perinatalnom razdoblju uz poseban naglasak i na zdravlje djece majki oboljelih od mentalnih poremećaja tijekom perinatalnog razdoblja. Predavači na Simpoziju su iz Slovenije i Hrvatske, a što upravo stavlja dragocjeni akcenat na dijeljenje međusobnih iskustava.

1. međunarodni simpozij integrirat će interdisciplinarna specijalistička područja iz psihijatrije – biologijske, psihoterapijske, socijalne i adiktologije, specifičnosti psihijatrije u žena najosjetljivijeg perinatalnog razdoblja, ginekologije i neonatologije donoseći nove spoznaje u razumijevanju, dijagnostici, terapijskom pristupu i tretmanu mentalnih poremećaja žena perinatalnog razdoblja s aspekta integrativne i personalizirane medicine kao vodećeg pristupa u suvremenoj psihijatriji.

Poseban naglasak tijekom Simpozija stavlja se upravo na razmjenu znanja i iskustava stručnjaka koji se tom problematikom bave.

Službeni jezici Simpozija su hrvatski i engleski jezik.

Program 1. Međunarodni simpozij – mentalno zdravlje žena tijekom perinatalnog razdoblja – progres i izazovi

Predsjednica Organizacijskog i Znanstvenog odbora:

Izv. prof. prim. dr. sc. Sandra Vuk Pisk, dr. med.