Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Svjetski dan mentalnog zdravlja ove godine ima za cilj skrenuti pažnju na nejednakosti u skrbi o mentalnom zdravlju u svijetu, odakle dolazi i slogan: Mentalno zdravlje za sve.

Svjetska federacija za mentalno zdravlje (engl. World Federation for Mental Health – WFMH) u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (engl. World Health Organization – WHO) od 1992. godine obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja (10. listopada) čime se želi potaknuti na ulaganje u sustav podrške mentalnom zdravlju i naglasiti važnost koju ima promicanje mentalnog zdravlja. Ovogodišnja je tema „Mentalno zdravlje u nejednakom svijetu“.

Ova je tema odabrana globalnim glasovanjem, uključujući članove WFMH -a i njihove pristaše jer je svijet sve više polariziran; vrlo bogati postaju sve bogatiji, a broj ljudi koji žive u siromaštvu i dalje je prevelik. 2020. godina je istaknula nejednakosti zbog rase i etničke pripadnosti, seksualne orijentacije i rodnog identiteta te nedostatka poštivanja ljudskih prava u mnogim zemljama, uključujući i ljude koji žive s mentalnim bolestima. Takve nejednakosti itekako utječu na mentalno zdravlje ljudi. Tema odabrana za 2021. godinu naglašava kako je pristup uslugama mentalnog zdravlja i dalje nejednak i otežan, jer od 75% do 95% ljudi s mentalnim poteškoćama u zemljama s niskim i srednjim dohotkom uopće ne može pristupiti uslugama za mentalno zdravlje i takve zemlje izdvajaju za mentalno zdravlje manje od 2% iz ukupnog budžeta namijenjenog zdravstvu. Nedostatak ulaganja u mentalno zdravlje nerazmjeran je ukupnom zdravstvenom proračunu te doprinosi nedostacima u liječenju problema mentalnog zdravlja.

 

 

Pandemija COVID-19 pogoršala je mentalno zdravlje pojedinaca u većini zemalja, povećavajući incidenciju psihičkih smetnji i pogoršavajući postojeće. Također, pandemija je dovela do značajnih teškoća u pružanju i dostupnosti usluga za mentalne, neurološke i poremećaje zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, a time i dodatno naglasila nejednakosti i učinke nejednakosti na zdravstvene ishode. Svi smo svakodnevno suočeni s potrebom za intervencijom pa je sada, više nego ikada, od ključne važnosti da radimo na tome da skrb o mentalnom zdravlju postane dostupna za sve. Stoga Svjetski dan mentalnog zdravlja ove godine ima za cilj skrenuti pažnju na nejednakosti u skrbi o mentalnom zdravlju u svijetu, odakle dolazi i slogan: Mentalno zdravlje za sve.

Dokazi istraživanja pokazuju da imamo manjak kvalitetne skrbi koja se pruža osobama s mentalnim problemima. Neki nam podaci sugeriraju da može proći i do 15 godina prije nego li se medicinski i psihološki tretmani mentalnih bolesti, za koje se u kvalitetnim istraživačkim studijama pokazalo da imaju učinka (tzv. evidence based), pruže i omoguće pacijentima kojima su potrebni u svakodnevnom funkcioniranju.

Stigma i diskriminacija s kojima se suočavaju ljudi s mentalnim bolestima ne utječu samo na fizičko i mentalno zdravlje tih osoba, stigma također utječe na njihove obrazovne mogućnosti, trenutnu i buduću zaradu i izglede za zaposlenje, a utječe i na njihove obitelji i voljene osobe. Svi moramo odigrati svoju ulogu u rješavanju ovih razlika i osigurati da su osobe s problemima mentalnog zdravlja potpuno integrirane u sve aspekte života.

 


Autor: Lea Maričić, mag. psih., Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar