Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Klinika za psihijatriju Vrapče – Psihoterapijski program za roditelje u procesu žalovanja

Bolnička cesta 32

Telefon: 01 3713 206

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Klinika za psihijatriju Vrapče – Antistres program

Bolnička cesta 32

Telefon: 01 3713 206

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Klinika za psihijatriju Vrapče – Dnevna bolnica za anksiozne poremećaje

Bolnička cesta 32

Telefon: 01 3713 298

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan

Jankomir 11

Od 0:00 do 24:00 sata

Telefon: 01 3430 000

E-mail: pbsvi@pbsvi.hr

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan – Dnevna bolnica za psihotične poremećaje

Jankomir 11

Telefon: 01 3430 000

E-mail: pbsvi@pbsvi.hr; narucivanje@pbsvi.hr

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan – Preventivno-terapijski i rehabilitacijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja

Jankomir 11

Ponedjeljak – petak od 08:00 do 14:00 sati

Telefon: 01 3430 000

E-mail: pbsvi@pbsvi.hr; narucivanje@pbsvi.hr; slobodanka.cvitanusic@pbsvi.hr

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan – Dnevna bolnica za nepsihotične poremećaje

Jankomir 11

Telefon: 01 3430 000

E-mail: pbsvi@pbsvi.hr; narucivanje@pbsvi.hr

KBC Zagreb – Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu

Kišpatićeva 12

Od 0:00 do 24:00 sata

Telefon: 01 2388 888

E-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr

KBC Sestre milosrdnice – Klinika za psihijatriju

Vinogradska cesta 29

Telefon: 01 3787 734

E-mail: psihijatrija@kbcsm.hr

KB Dubrava – Klinika za psihijatriju

Avenija Gojka Šuška 6

Naručivanje telefonom svaki radni dan od 12:00 do 16:00 sati

Telefon: 01 2902 604

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja

Svakim danom od 0 do 24 sata

Telefon: 116 006

E-mail: npc@pzs.hr

Hrabri telefon – Chat za tinejdžere

Trg svibanjskih žrtava 1995. br 2

Svakim radnim danom od 15:00 do 19:00 sati

E-mail: savjet@hrabritelefon.hr

Internet savjetovalište – Psihološki centar TESA

Trg bana Josipa Jelačića 1/III

Radnim danom od 10:00 do 22:00 sati

Telefon: 01 48 28 888

E-mail: psiho.pomoc@tesa.hr

Telefon za pružanje psihološke pomoći – Psihološki centar TESA

Trg bana Josipa Jelačića 1/III

Radnim danom od 10:00 do 22:00 sati

Telefon: 01 48 28 888

Udruga “kako si”? – Usluga besplatnog e-savjetovanja

Domobranska 21

E-mail: savjet@kakosi.hr

Savjetovalište za mlade – Psihološki centar TESA

Trg bana Josipa Jelačića 1/III

Radnim danom od 10:00 do 22:00 sati (naručivanje na e mail ili telefonskim pozivom)

Telefon: 01 4828 888

E-mail: psiho.pomoc@tesa.hr

Hrabri telefon za djecu

Trg svibanjskih žrtava 1995., br.2.

Svaki radni dan od 09:00 do 20:00 sati

Telefon: 116 111

E-mail: savjet@hrabritelefon.hr

Društveni centar Borovje

Bože i Nikole Bionde 32

Svakim radnim danom od 09:00 do 20:00 sati

Telefon: 01 6112 758

E-mail: drustvenicentar@hrabritelefon.hr

Hrabri telefon za mame i tate

Trg svibanjskih žrtava 1995. br 2

Svaki radni dan od 09:00 do 20:00 sati

Telefon: 0800 0800

E-mail: savjet@hrabritelefon.hr

Centar za žene žrtve rata – ROSA (savjetovalište)

Ulica kralja Držislava 2

Svaki dan od 10:00 do 18:00 sati.

Telefon: 0800 7799

E-mail: cenzena@zamir.net