Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

NZJZ “Dr. Andrija Štampar” – Centar za mentalno zdravlje osoba starije dobi

Ožegovićeva 9

Ponedjeljak, srijeda od 12:00 do 20:00 sati / utorak, četvrtak, petak od 8:00 do 16:00 sati

Telefon: 01 6414 030

NZJZ “Dr. Andrija Štampar” – Centar za mentalno zdravlje odraslih

Ožegovićeva 9

Ponedjeljak, srijeda od 12:00 do 20:00 sati / utorak, četvrtak, petak od 8:00 do 16:00 sati

Telefon: 01/ 6414 030

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Ul. Ignjata Đorđića 26

Svakim radnim danom od 07:30 do 20:00 sati.

Telefon: 01 3457 518

E-mail: info@poliklinika-djeca.hr

Klinika za psihijatriju Vrapče

Bolnička cesta 32

Svakim radnim danom 08:00 do 16:00 sati.

Telefon: 01 3780 666

E-mail: bolnica@bolnica-vrapce.hr

Klinika za psihijatriju Vrapče – Ambulantne psihoterapijske grupe

Bolnička cesta 32

Telefon: 01 3713 258

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Klinika za psihijatriju Vrapče – Dnevna bolnica za anksiozne poremećaje

Bolnička cesta 32

Telefon: 01 3713 298

E-mail: dnevna.psihoterapija@bolnica-vrapce.hr

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan

Jankomir 11

Od 0:00 do 24:00 sata

Telefon: 01 3430 000

E-mail: pbsvi@pbsvi.hr

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan – Dnevna bolnica za psihotične poremećaje

Jankomir 11

Telefon: 01 3430 000

E-mail: pbsvi@pbsvi.hr; narucivanje@pbsvi.hr

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan – Dnevna bolnica za nepsihotične poremećaje

Jankomir 11

Telefon: 01 3430 000

E-mail: pbsvi@pbsvi.hr; narucivanje@pbsvi.hr

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež

Ul. Ivana Kukuljevića 11

Od 0:00 do 24:00 sata

Telefon: 01 4862 503

E-mail: tajnistvo@djecja-psihijatrija.hr

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež – Dnevna bolnica

Ul. Ivana Kukuljevića 11

Telefon: 01 4862 532

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež – Specijalističko – konzilijarni odjel

Ul. Ivana Kukuljevića 11

Naručivanje u vremenu od 10:00 do 14:00 i od 17:00 do 18:00 sati na broj telefona 01 4862 543.

Telefon: 01 4862 503

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež – Hitna ambulanta

Ul. Ivana Kukuljevića 11

Od 0:00 do 24:00 sata

Telefon: 01 4862 503

KBC Zagreb – Ambulanta Odjela za poremećaje raspoloženja i anksiozne poremećaje s intenzivnom skrbi

Kišpatićeva 12

Ponedjeljkom od 13:00 do 18:00 sati/ petkom od 08:00 do 13:00 sati.

Telefon: 01 2376 471

KBC Zagreb – Ambulanta Zavoda za psihološku medicinu

Kišpatićeva 12

Telefon: 01 2376 449

E-mail: psihmed@kbc-zagreb.hr

KBC Zagreb – Ambulante Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju

Kišpatićeva 12

Telefon: 01 2376 504

E-mail: djecja.psihijatrija.psihoterapija@kbc-zagreb.hr

KBC Zagreb – Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju

Kišpatićeva 12

Telefon: 01 2376 504

E-mail: djecja.psihijatrija.psihoterapija@kbc-zagreb.hr

KBC Zagreb – Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu

Kišpatićeva 12

Od 0:00 do 24:00 sata

Telefon: 01 2388 888

E-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr

KBC Sestre milosrdnice – Klinika za psihijatriju

Vinogradska cesta 29

Telefon: 01 3787 734

E-mail: psihijatrija@kbcsm.hr

KB Dubrava – Klinika za psihijatriju

Avenija Gojka Šuška 6

Naručivanje telefonom svaki radni dan od 12:00 do 16:00 sati

Telefon: 01 2902 604