Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Centar za razvoj osobnih kompetencija i zaštitu ljudskih prava – Savjetovalište “Na krilima struke”

Ilica 117a

Radnim danom od 9:00 do 20:00 sati

Telefon: 091 160 5787

E-mail: crok.projekti@outlook.com

Dom zdravlja Zagreb – Centar (Služba za psihijatriju)

Runjaninova 4

Svakim radnim danom od 07:00 do 20:00 sati

Telefon: 01 4897 634

E-mail: bozica.vrkljan@dzz-centar.hr; renata.zdenkovic@dzz-centar.hr

Dom zdravlja Zagreb – Centar (Služba za psihijatriju)

Grgura Ninskog 3

Svakim radnim danom od 07:00 do 19:00 sati.

Telefon: 01 3783 439

E-mail: amra.katana-bzik@dzz-centar.hr; iva.zrinka.kordic@dzz-centar.hr

Dom zdravlja Zagreb – Centar (Psiholog)

Grgura Ninskog 3

Svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Telefon: 01 4534 059

E-mail: tatjana.tomljenovic-vuk@dzz-centar.hr; zoran.tuckar@dzz-centar.hr; ivana.adamic@dzz-centar.hr

Dom zdravlja Zagreb – Centar (Psiholog)

Martićeva 63a

Svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Telefon: 01 4604 173

E-mail: vlatka.molnar@dzz-centar.hr

Dom zdravlja Zagreb – Centar (Služba za psihijatriju)

Avenija Većeslava Holjevca 22

Svakim radnim danom od 07:00 do 19:00 sati.

Telefon: 01 6598 488

E-mail: sanja.radeljak@dzz-centar.hr; marija.bacan@dzz-centar.hr

Dom zdravlja Zagreb – Centar (Psiholog)

Avenija Većeslava Holjevca 22

Svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Telefon: 01 6598 449

E-mail: maja.eterovic@dzz-centar.hr

Dom zdravlja Zagreb – Centar (Služba za psihijatriju)

Kruge 44

Svakim radnim danom od 07:00 do 19:00 sati.

Telefon: 01 606 2407

E-mail: jadranka.zilic-dzeba@dzz-centar.hr; tatjana.kanducar@dzz-centar.hr

Dom zdravlja Zagreb – Centar (Psiholog)

Kruge 44

Svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Telefon: 01 6062 484

E-mail: helena.vuksan-delic@dzz-centar.hr

Dom zdravlja Zagreb – Zapad

Prilaz Baruna Filipovića 11

Od ponedjeljka do subote od 07:00 do 20:00 sati, nedjeljom od 08:00 do 20:00 sati

Telefon: 01 3780 444

E-mail: pitanja@dzz-zapad.hr

Dom zdravlja Zagreb – Zapad – Centar za zaštitu mentalnog zdravlja

Baštijanova 52

Svakim radnim danom od 10:00 do 20:00 sati.

Telefon: 01 3667 546

E-mail: czmz-bastijanova@dzz-zapad.hr

Dom zdravlja Zagreb – Zapad – Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja

Baštijanova 52

Svakim radnim danom od 10:00 do 20:00 sati.

Telefon: 01 3090 249

E-mail: czmz-bastijanova@dzz-zapad.hr

Dom zdravlja Zagreb – Istok (Psihijatar)

Ivanićgradska 38

Parnim danima - prijepodne, neparnim danima - poslijepodne

Telefon: 01 2305 730

E-mail: elizabet.martinic@dzz-istok.hr

Dom zdravlja Zagreb – Istok

Švarcova 20

Ponedjeljak i srijeda: od 13:30 do 19:00 sati / utorak, četvrtak i petak: od 07:30 – 13:30 sati

Telefon: 01 2350 100

Dom zdravlja Zagreb – Istok (Psiholog)

Ninska 10

Ponedjeljak, četvrtak – poslijepodne; utorak, srijeda, petak – prijepodne

Telefon: 01 2010 233

E-mail: verica.babic@dzz-istok.hr

Dom zdravlja Zagreb – Istok (Psihijatar)

Ninska 16

Parnim danima - poslijepodne, neparnim danima - prijepodne

Telefon: 01 2050 762

E-mail: andelina.bokic.sabolic@dzz-istok.hr

Centar za zdravlje mladih

Heinzelova 62a

Ponedjeljak, srijeda od12:00 do 20:00 sati / utorak, četvrtak, petak od 08:00 do 16:00 sati

Telefon: 01 6468 333

E-mail: info@czm.hr

NZJZ “Dr. Andrija Štampar” – Centar za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih

Mirogojska cesta 11

Ponedjeljak, srijeda, petak od 8:00 do 16:00 sati / utorak, četvrtak od 12:00 do 20:00 sati

Telefon: 01 3830 066

E-mail: zrinka.cavar@stampar.hr

NZJZ “Dr. Andrija Štampar”- Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti

Mirogojska cesta 11

Ponedjeljak, srijeda, petak od 8:00 do 16:00 sati / utorak, četvrtak od 12:00 do 20:00 sati

Telefon: 01 3830 066

E-mail: mirjana.orban@stampar.hr

NZJZ “Dr. Andrija Štampar” – Služba za školsku i adolescentnu medicinu – Centar za mlade

Mirogojska cesta 16

Telefon: 01 4696 281

E-mail: skolska@stampar.hr