Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Događanje

Svjetski tjedan skretanja pažnje na poremećaje prehrane – Razgovor o utjecaju društvenih mreža na mlade i sliku o tijelu

Datum: 04.03.2022.
Vrijeme: 18:00 sati
Lokacija: Instagram
Organizator: Zdravo sveučilište u suradnji s udrugom PROBION

Poremećaji hranjenja mentalni su poremećaji, karakterizirani ozbiljnim poremećajima u prehrambenom ponašanju, a koji rezultiraju izmijenjenom konzumacijom i/ili apsorpcijom hrane što značajno utječe na fizičko i psihičko zdravlje pojedinca, kao i na njihovo socijalno funkcioniranje. Nema preciznih podataka o tome koliko oboljelih od poremećaja hranjenja ima u Republici Hrvatskoj, no procjenjuje se da je ta brojka između 35 i 45 tisuća osoba. Ta brojka raste i poznato je da sve više mladih ima poteškoća u prihvaćanju svog tijela, odnosu s hranom i samopoštovanjem.
Istraživanja upućuju na to da su pored dobro poznatih čimbenika koji opisuju neku hranu, kao što su kultura, cijena, okus, dostupnost, kvaliteta, prehrambena i zdravstvena vrijednost, ujedno i mediji vrlo važan faktor u odluci o kupnji i konzumaciji određenih prehrambenih proizvoda. Jedan od najsnažnijih medija su društvene mreže, a jedna od najpopularnijih jest Instagram, koji u 2022. broji gotovo 1,4 milijarde registriranih korisnika diljem svijeta.
Iako objave o pravilnoj prehrani dobivaju više podrške od korisnika nego objave s energetski bogatom, a nutritivno siromašnom hranom i što pokazuje pozitivan stav korisnika prema pravilnoj prehrani, zabrinjavajuće je što istraživanja pokazuju da se društvene mreže koriste i za informiranje o hrani. Primjerice, 54 % korisnika koristi društvene mreže za otkrivanje i dijeljenje iskustava povezanih s hranom, a 42 % ih koristi za traženje prehrambenih savjeta. Nadalje, oznaka „#food“ na fotografijama je među 25 najpopularnijih oznaka na Instagramu, a analizom korištenja oznake „#fitspiration“, koja ima za cilj nadahnuti ljude da postanu tjelesno spremniji i zdraviji, utvrđeno je da većina slika žena prikazuje mršavi ženski fenotip, što može imati negativne učinke na tjelesnu percepciju i samopoštovanje.
Povodom Svjetskog tjedna skretanja pažnje na poremećaje prehrane, u suradnji s udrugom PROBION, Zdravo sveučilište je pripremilo Prvu Kavu na kojoj će s gostima mag. nutr. Majom Žanko i dr. med. Hrvojem Handlom raspraviti o toj temi. Pričat će o utjecaju društvenih mreža na sliku o vlastitom tijelu, o poimanju “lijepog” i “zdravog”, koliki su problem krajnosti kada je u pitanju prehrana i navike, i još mnogo toga.

Prvu Kavu pratite na Instagram Live-u 4.3. u 18:00 sati!