Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Datum: 26.05.2022.
Vrijeme: 09:00-18:15 sati
Lokacija: Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, Jankomir 11, Zagreb
Organizator: Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, Jankomir 11, Zagreb i Dnevna Bolnica za poremećaje prehrane H(RANA)

Sa ciljem edukacije stručnjaka koji se u svom radu susreću sa osobama sa prekomjernom tjelesnom težinom, 26.05.2022. će se u u predavaonici „J.J. Strossmayer“ Klinike za psihijatriju „Sveti Ivan“ u organizaciji Klinike za psihijatriju „Sveti Ivan“  i Dnevne bolnice za poremećaje prehrane H(RANA) održati stručni skup pod nazivom „Psihička težina debljine“.

Dnevna bolnica za poremećaje hranjenja H(RANA) koja djeluje u okviru Klinike za psihijatriju „Sveti Ivan“ unazad pet godina provodi program za osobe koje boluju od kompulzivnog prejedanja, pod nazivom PUT (Promjena Unutarnje Težine). Program pacijentima nudi cjeloviti pristup zdravlju, koji se bazira na psihoterapijskom ne-dijetnom pristupu, čiji primarni fokus nije na gubitku kilograma nego na psihoterapijskom radu na sebi u okviru grupnog settinga, prepoznavanju vlastitih emocija te otkrivanju istine o sebi te na taj način predstavlja novu paradigmu u liječenju osoba sa kompulzivnim prejedanjem i pridruženom pretilošću. Sudionici se kroz program uče asertivnoj komunikaciji, prepoznavanju signala glada i sitosti, intuitivnom i svjesnom hranjenju i kretanju te uvođenju strukturiranih obroka prema pravilima uravnotežene prehrane.

Na skupu će sudionici imati priliku kroz niz predavanja i radionica naučiti nešto više o liječenju i pristupu osobama sa kompulzivnim prejedanjem i pridruženom pretilošću, saznati kako je to živjeti u većem tijelu, ali i na jedan osebujan i interaktivan način otkriti i ponešto o sebi. Skup će također biti prilika i za povezivanje i razmjenu iskustava brojnih stručnjaka iz različitih područja i struka.

Obzirom da je psihoterapija osim razgovorne i iskustvena terapija očekujte iznenađenja tijekom simpozija koja će nadopuniti samu temu. S radošću i posebnim osmijehom vas očekuje osebujan tim Dnevne bolnice za poremećaje prehrane H(RANA) kao skupina raznih energija ujedinjena u jednom cilju, zdravlju naših pacijenata i znanju i iskustvu naših gostiju. Dobro nam došli.

Vaše cijenjene prijave primamo isključivo na mail hrana@pbsvi.hr i trebaju sadržavati:
1. Ime i prezime
2. OIB
3. Gdje ste zaposleni
4. Struka
5. Interes za radionice (DA ili NE)
6. Potvrdu da ste platili kotizaciju.

Kotizacija za predavanja iznosi 200 kn a za radionice 150 i potrebno ju je uplatiti na račun:
Udruga za zaštitu i unaprjeđenje Mentalnog zdravlja Zajedno,
Jankomir 11, 10 090 ZAGREB

ZAGREBAČKA BANKA D.D.,
ŽIRO RAČUN HR7623600001102225328
OIB 06916101063

s naznakom „Za simpozij DBPH“

Program edukacije:

Nova paradigma: Kako liječimo pretilog pacijenta s kompulzivnim prejedanjem

8.30-9.00 Registracija

9.00-9.15 Otvorenje

9.15-9.45 Prof.dr.sc.prim., spec.psihijatar, subspec. biologijske i soc.psihijatrije Igor Filipčić:     Kompulzivno prejedanje i psihijatrijski komorbiditeti

9.45-10.15 Doc. Dr.sc. prim. internist, subspec. endokrinologije i dijabetologije Dragica Soldo Jureša: Endokrinološke posljedice naglog mršavljenja

10.15-10.30 Mag.psih. Ena Ivezić: Dijagnostički kriteriji i upitnici za kompulzivno prejedanje

10.30-11.00 Mag. nutricionizma Maja Žanko: Zašto nam mršavljenje nije prvi cilj?

11.00-11.30 Pauza

11.30-11.45 Mislav Skrepnik, fitness trener: Intuitivno kretanje

11.45-12.15 Dr. med. Katarina Skopljak: Prikaz pacijenta

12.15-12.45 Dr. med. spec.psihijatar, subsp.psihoterapije Nikolina Vujčić Stipčević: Inozemni modeli liječenja kompulzivnog prejedanja

12.45-13.15 Dr. med. spec.psihijatar, subsp.psihoterapije, psihoanalitičar Hrvoje Handl: Gdje je Naš PUT?

13.15-14.00 Ručak i podjela priznanica/evaluacija

14.00-14.30 Dr.med.spec.radiolog, Natko Beck: Ad hoc na temu

14.30-16.00  Radionice-prvi blok

Radionica I. Pokret i ples: Tončica Šiškov, psihoterapeutkinja DMT-a i Martina Mačković, terapeutkinja DMT-a pod supervizijom

Radionica II. Mindfulness i svjesno jedenje: Ivana Kurtov, mag.paed.soc

16.00-16.15 Pauza

16.15-17.45 Radionice-drugi blok

Radionica I: Pokret i ples: Tončica Šiškov, prof.ped. i Martina Mačković, terapeutkinja DMT-a pod supervizijom

Radionica II: Mindfulnes i svjesno jedenje: Ivana Kurtov, mag.paed.soc

17.45-18.15: Završna riječ i evaluacija