Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Zdravstvena kriza uzrokovana COVID-19 pandemijom, kao i ekonomska kriza koja ju prati, duboko pogađaju sve pojedince i društvo u cjelini. Posebno su ranjiva djeca, čija je psihološka dobrobit zbog neizgrađenosti obrambenih mehanizama u situaciji prolongiranog i ekstremnog stresa u većem riziku. U oblikovanju strategije suočavanja s aktualnom pandemijom i njenim posljedicama stoga je ključno usmjeriti se na mentalno zdravlje djece i mladih te osigurati resursa za njihovo jačanje u vrijeme kriznih događanja i nakon njih.  
Grad Zagreb prepoznao je potencijalne utjecaje pandemije i nedavnog potresa na mentalno zdravlje djece i mladih kao prioritetan javnozdravstveni problem, te je odlukom Gradonačelnika Milana Bandića 29. travnja 2020. osnovao i imenovao Povjerenstvo za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba tijekom i nakon COVID-19 krize.
Cilj Povjerenstva za mentalno zdravlje djece i mladih Grada Zagreba uslijed COVID 19 krize je dugoročno ojačati otpornost djece putem jačanja kapaciteta sustava zaštite djece i djetetove okoline, kroz:
1) koordinirane aktivnosti,
2) potporu suradnji između svih ustanova u vlasništvu Grada Zagreba koje izravno rade s djecom, i
3) promicanje dijaloga između zajednice i zdravstvenih, odgojno-obrazovnih i socijalnih službi, uz stavljanje posebnog naglaska na međusektorsku suradnju i zajedničku inicijativu u zaštiti mentalnog zdravlja najmlađih.
Za Predsjednicu Povjerenstva imenovana je prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, a za zamjenike predsjednice dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica Gradonačelnika, te doc. dr. sc. Vjekoslav Jeleč, dr. med., specijalist neurokirurg, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo.
 
Preostali članovi Povjerenstva su:
  • Romana Galić, univ. spec. act. soc., pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.
  • mr. sc. Milana Vuković Runjić, pročelnica Gradskog ureda za kulturu
  • Iva Milardović Štimac, prof., pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje
  • doc. dr. sc. Miroslav Hanževački, dr. med. spec. obiteljske med., ravnatelj Doma Zdravlja Zagreb Zapad
  • Mirjana Orban, dr. med., spec. psih., voditeljica Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti
  • Ivana Jolić, mag. pead. soc., ravnateljica ustanove Savjetovalište Luka Ritz
  • dr. sc. Igor Mikloušić, psiholog
  • Tea Brezinšćak, magistrica psihologije
  • Ella Selak Bagarić, magistrica psihologije
  • Ivan Bon, prof. kineziologije.