Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Psihoza je psihičko stanje koje karakterizira postojanje niza simptoma kao što su sumanute ideje i obmane osjetila, doživljaja proganjanja, šumova ili glasova upućenih toj osobi, gubitka volje, motivacije, socijalno povlačenje, emocionalna udaljenost i praznina. Psihoza je stanje koje obično nastaje kroz određeno vrijeme, ali se razlikuje ovisno o poremećaju unutar kojeg se psihoza pojavljuje. Akutna psihoza je karakterizirana dominantno pozitivnim i psihomotornim simptomima, dok je post-akutna faza karakterizirana dominantno negativnim i kognitivnim simptomima.

Psihotični simptomi stvaraju iskrivljenu percepciju stvarnosti, te stoga značajno remete funkcioniranje pogođene osobe. Osoba u stanju psihoze stoga vrlo otežano komunicira s okolinom i teško obavlja svakodnevne zadatke koje je ranije mogla. Stoga je u slučaju razvoja psihoze potrebno potražiti liječničku pomoć što ranije. Psihoza je psihičko stanje koje karakterizira postojanje više različitih skupina simptoma. Najuočljiviji su tzv. pozitivni simptomi (sumanute ideje i obmane osjetila, poput doživljaja da netko proganja osobu, doživljaja da se stvari u okolini odnose na tu osobu, doživljaja šumova ili glasova upućenih toj osobi). Osim toga obično su prisutni i tzv. negativni simptomi (npr. gubitak volje, gubitak motivacije, socijalno povlačenje, emocionalna udaljenost i praznina) i kognitivni simptoma (osoba se ne može koncentrirati, postoji dezorganizacija u mišljenju, otežano može razumjeti apstraktno značenje). Ostali simptomi uključuju afektivne (npr. tjeskoba, depresivnost) i psihomotorne (usporenje pokreta, rijetko do razine potpune zakočenosti, ili pak psihomotorna pobuđenost).

Psihoza se može pojaviti kao dio različitih psihičkih poremećaja, od spektra shizofrenije, spektra poremećaja raspoloženja (depresivni poremećaj, bipolarni poremećaj), različitih fizioloških stanja (primjerice nakon poroda), kao posljedica organskih stanja, kao posljedica upotrebe psihoaktivnih sredstva (npr. korištenje marihuane, halucinogena i psihostimulansa), sve do demencije. S obzirom na to da su psihotična obilježja slična kod različitih poremećaja, često se kod prve epizode ne može sa sigurnošću reći i procijeniti u kojem smjeru će se poremećaj razvijati, već to možemo pretpostavljati s obzirom na postojanje određenih simptoma, dobi pojavljivanja, ranijeg načina funkcioniranja, postojanja posebnih stanja poput nedavnog poroda, postojanja drugih bolesti ili upotrebe psihoaktivnih supstanci.

 


Doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije