Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama definira dualni poremećaj kao privremenu koegzistencija dva ili više psihijatrijskih poremećaja definiranih po MKB, od kojih je jedan problematično uzimanje psiho aktivnih tvari dok ju Svjetska zdravstvena organizacija definira kao supostojanje poremećaja uzimanja psiho aktivnih tvari i drugog psihijatrijskog poremećaja kod istog pojedinca.

 


Izvor: dr. sc. Ivan Ćelić, dr.med., Zavod za dualne poremećaje, Klinika za psihijatriju Vrapče.