Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Datum: 2. i 3.12.2022.
Lokacija: Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, Jankomir 11, Zagreb.
Organizator: Hrvatsko društvo za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja Hrvatskog liječničkog zbora, Klinika za psihijatriju Sveti Ivan – Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja, te Institut za grupnu analizu.

Pacijenti s poremećajima ličnosti sve su zastupljeniji u našim psihijatrijskim ambulantama bolničkim odjelima i dnevnobolničkim programima. Liječenje pacijenata s poremećajima ličnosti, divergentnih po svojim psihološkim karakteristikama, simptomima i manifestacijama na planu ponašanja zahtjevan je zadatak.

Na akutnim, pretežito biologijski usmjerenim odjelima i psihijatrijskim službama psihofarmakološka terapija uz uobičajene hospitalne psihosocijalne intervencije najčešće nije dovoljna za trajniji pomak kod pacijenata s poremećajima ličnosti. Na psihoterapijskim odjelima nije dovoljno imati na raspolaganju educirane psihoterapeute iz jedne od dokazano efikasnih terapijskih tehnika nego je potrebno adekvatno educirati i kompletno stručno osoblje koje s njima radi i participira u programima.

Dodatni otežavajući element u učinkovitom tretmanu poremećaja ličnosti je kontratransferni. Emocionalne reakcije osoblja na specifičan način na koji ovi pacijenti uspostavljaju terapijski odnos, teško je izdržati i transformirati u terapijske intervencije bez edukacije, kontinuirane prorade i podrške unutar terapijskog procesa. Terapijski neuspjeh rađa terapijski pesimizam, odgovornost se nerijetko projicira na „nekorigibilni karakter“ pacijenta, patologiju obitelji pacijenta pa i na širi društveni kontekst, ponekad i do razine stigmatizacije i odbacivanja.

Simpozij „Poremećaji ličnosti u kliničkoj praksi“ ponudit će osim teorijskih i evidence-based terapijskih aspekata rada s oboljelima od poremećaja ličnosti te obrade problematike komorbiditeta i primjere iz kliničke prakse. Nadamo se da će nas prostor za izmjenu iskustava i diskusiju u grupi te na okruglom stolu približiti konceptualizaciji realnih smjernica za našu buduću praksu. Simpozij je popraćen i knjigom „Poremećaji ličnosti u kliničkoj praksi“ u izdanju Medicinske naklade koja će biti uključena u kotizaciju.

Poziv simpozija možete preuzeti OVDJE

Program simpozija možete preuzeti OVDJE

S poštovanjem,

Predsjednica Hrvatskog društva za psihoterapiju, psihosocijalne metode
i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja HLZ-a:

Doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović, dr. med.

Predstojnik Klinike za psihijatriju Sveti Ivan:
Prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med.

Ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan:
Doc. prim. dr. sc. Vladimir Grošić, dr. med.